వాక్యములో భద్రముగా నిలిచి యుండుము

వాక్యములో భద్రముగా నిలిచి యుండుము

సమస్తమును (మీరు గుర్తించ గలిగేంత వరకు) పరీక్షించి మేలైనదానిని చేపట్టుడి. (1 థెస్స 5:21)

దేవునితో క్రమం తప్పకుండా సమయం గడపడం, ఆయన వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా మాత్రమే దేవుని నుండి స్పష్టంగా వినడం మరియు మోసానికి గురికాకుండా ఉండడం అనేది వస్తుంది. ఆయన వాక్యం గురించి అవగాహన లేకుండా దేవుని స్వరాన్ని వినడం తప్పు. దేవునిచే వ్రాయబడిన వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడం మనల్ని మోసం నుండి కాపాడుతుంది.

దేవుని వాక్యమును తెలుసుకోకుండా దేవుని నుండి వినడానికి ప్రయత్నించడం బాధ్యతారాహిత్యం మరియు ప్రమాదకరమైనది కూడా. ఆత్మచేత నడిపించబడాలని కోరుకునే వ్యక్తులు వాక్యంలో మరియు ప్రార్థనలో సమయాన్ని గడపడానికి చాలా సోమరితనం కలిగి ఉంటారు, ఎందుకంటే దుష్టాత్మలు ఆసక్తిగల చెవులలో గుసగుసలాడేందుకు ఆసక్తిగా ఉంటాయి. సాతాను యేసుతో విషయాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు అతను ఎల్లప్పుడూ “ఇది వ్రాయబడింది” అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు మరియు శత్రువు యొక్క అబద్ధాలను తిరస్కరించడానికి లేఖనాలను పలికాడు (లూకా 4 చూడండి).
కొంతమంది కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మరియు సహాయం అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే దేవునిని వెదకుటకు ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వారు దేవుని నుండి వినడానికి అలవాటుపడకపోతే, వారికి నిజంగా ఆయన అవసరమైనప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని గుర్తించడం కష్టమవుతుంది.

మనకు వచ్చే ఏదైనా ఆలోచన, ప్రేరేపణ లేదా తలంపులను మనం దేవుని వాక్యంతో పోల్చాలి. మనకు వాక్యము తెలియకపోతే, మన ఆలోచనలలో తలెత్తే సిద్ధాంతాలు మరియు వాదనలను కొలవడానికి మనకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ ఉండదు. శత్రువు మనకు అర్ధమయ్యే క్రూరమైన ఆలోచనలను ప్రదర్శించగలడు. ఆలోచనలు తార్కికంగా ఉన్నాయని అంటే అవి దేవుని నుండి వచ్చినవని కాదు. మనం విన్నదాన్ని మనం ఇష్టపడవచ్చు, కానీ ఏదైనా మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది అంటే అది దేవుని నుండి వచ్చినదని కాదు. మన భావోద్వేగాలకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే విషయాన్ని మనం వినవచ్చు, కానీ అది మనకు సమాధానమును ఇవ్వడంలో విఫలమైతే అది దేవుని నుండి వచ్చింది కాదు. సమాధానమును ఎల్లప్పుడూ అనుసరించండి మరియు అది మన జీవితాల్లో అంపైర్‌గా ఉండనివ్వండి (కొలస్సీ 3:15 చూడండి).


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వాక్యమునకు వ్యతిరేకముగా మీరేది వినిననూ సమస్తమును పరీక్షించుడి ఎందుకనగా నిలిచియున్న సత్యము మాత్రమే ప్రామాణికమైనది.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon