విధేయత చూపే హృదయం

విధేయత చూపే హృదయం

ఈ కట్టడలను విధులను గైకొనుమని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజ్ఞాపించియున్నాడు గనుక నీవు నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను వాటి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. (ద్వితీయోపదేశకాండము 26:16)

దేవునితో లోతైన స్నేహాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి ఆయనకు లోబడాలని కోరుకునే హృదయాన్ని కలిగి ఉండటం. మన హృదయాలు స్వచ్ఛంగా, ఆయన నడిపింపు పట్ల మృదువుగా, విధేయతతో ప్రతిస్పందించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నప్పుడు, మనం దేవుని స్నేహాన్ని అనుభవించడానికి మరియు ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి అద్భుతమైన స్థితిలో ఉంటాము. మనం ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు మనం పరిపూర్ణమైన ప్రదేశానికి చేరుకోలేమని దేవునికి తెలుసు, కానీ మనం ఆయన పట్ల పరిపూర్ణ హృదయాలను కలిగి ఉండగలము మరియు కలిగి ఉండాలి, దేవున్ని సంతోషపెట్టడానికి మరియు మహిమపరచడానికి సరైనది చేయాలని కోరుకునే మరియు కోరుకునే హృదయాలను కలిగి యుండాలి.

మీరు దేవునితో మీ స్నేహంలో వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, మీ సంబంధం ఆయన ఎవరో మరియు ఆయన మీ కోసం ఏమి చేయగలడు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉండాలని ఎప్పటికీ మర్చిపోకండి. ఆయన సన్నిధిని కోరుతూ ఉండండి, ఆయన బహుమతులు కాదు; ఆయన ముఖాన్ని వెతుకుతూ ఉండండి మరియు ఆయన హస్తాన్ని కాదు, ఎందుకంటే దేవునితో శక్తివంతమైన, పరిపక్వమైన స్నేహానికి ఆటంకం ఏమిటంటే, మన స్నేహితుడిగా ఆయనపై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా ఆయనతో స్నేహం యొక్క ప్రయోజనాలపై దృష్టి పెట్టడానికి మనల్ని మనం అనుమతించడం. మనుషులుగా, కొంతమంది వ్యక్తులు మన స్నేహితులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారని గుర్తించడాన్ని మనము అభినందించము, ఎందుకంటే వారికి కావలసిన వాటిని పొందగల సామర్థ్యం మనకు ఉంది; ప్రజలు మన పట్ల సరైన హృదయపూర్వక దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్నారని మరియు వారు మనతో స్నేహం చేయాలనుకుంటున్నారని మనకు తెలిసినప్పుడు మనం విలువైనదిగా భావిస్తాము మరియు కేవలం మనం ఎవరై యున్నమో అందును బట్టి మనల్ని ఆనందిస్తారు. అదే సూత్రం దేవునికి వర్తిస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు ఏమి చేయగలడనే దాని మీద కాకుండా ఆయన ఏమై యున్నాడనే దాని మీద దేవునితో మీ సంబంధమును నిలబెట్టుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon