వినండి మరియు విధేయత చూపండి

వినండి మరియు విధేయత చూపండి

సీమోను ఏలినవాడా, రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడితివిు గాని మాకేమియు దొరకలేదు; అయినను నీ మాట చొప్పున వలలు వేతునని ఆయనతో చెప్పెను. (లూకా 5:5)

దేవుడు మన కొరకు ఆశీర్వాదములను మరియు నూతన అవకాశములను కలిగి యున్నాడు. వాటిని పొందుకోవాలంటే, మనము ఆయన స్వరమును వినాలి తద్వారా మనము వాటిని పొందుకుంటాము మరియు ఆ తర్వాత వాటి వైపు విశ్వాసపు అడుగులను వేయగలము. దీనర్థం తరచుగా మనకు చేయని పనిని చేయడం, పని చేస్తుందని అనుకోకపోవచ్చు లేదా ముఖ్యమైనవిగా భావించకపోవచ్చు. కానీ దేవుని పట్ల మనకున్న నమ్మకం మరియు గౌరవం మనం వ్యక్తిగతంగా కోరుకునే, ఆలోచించే లేదా అనుభూతి చెందే దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.

మనము లూకా 5 లో దీనికి సరైన ఉదాహరణను చూస్తాము. పేతురు మరియు మరికొందరు శిష్యులు రాత్రంతా వలలు వేశారు; వారు ఏమీ పట్టుకోలేదు. వారు అలసిపోయారు; నిజానికి, వారు చాలా అలసిపోయారు. వారికి రాత్రి మంచి నిద్ర అవసరం మరియు బహుశా మంచి భోజనం కావాలి. వారు తమ వలలను కడగడం మరియు నిల్వ చేయడం పూర్తి చేసారు, ఇది పెద్ద పని.

అప్పుడు యేసు సరస్సు ఒడ్డున తన శిష్యులకు ప్రత్యక్షమై, వారు ఒక చేపను పట్టుకోవాలనుకుంటే, వారు మళ్ళీ వలలు వేయాలని, ఈసారి లోతైన నీటిలో వేయాలని వారికి చెప్పాడు. రాత్రంతా కష్టపడి ఏమీ పట్టలేదని, ఇప్పుడు తాము అలసిపోయామని పేతురు వివరించాడు. అయితే మళ్లీ ప్రయత్నించమని యేసు చెప్పాడు కాబట్టి అతను కూడా ప్రయత్నించడానికి అంగీకరించాడు.

ఇదే విధమైన దృక్పథాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని ప్రభువు కోరుకుంటున్నాడు. మనకు ఏదైనా చేయాలని అనిపించకపోవచ్చు; మనం దీన్ని చేయకూడదనుకోవచ్చు; ఇది మంచి ఆలోచన అని మనం అనుకోకపోవచ్చు; అది పని చేయదని మనం భయపడవచ్చు, కానీ దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు వినడానికి మరియు కట్టుబడి ఉండటానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీకు విధేయత చూపాలని అనిపించకపోయినా దేవునికి లోబడుటకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆయన మీ కొరకు గొప్ప విషయాలను దాచి యుంచాడు!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon