విశ్వాసమనేది క్రియాశీలకమైనది

విశ్వాసమనేది క్రియాశీలకమైనది

అపొస్తలులు మా విశ్వాసము వృద్ధిపొందించుమని ప్రభువుతో చెప్పగా (ఆ నమ్మకము మరియు ఆత్మవిశ్వాసము దేవుని యందున్న నమ్మకము నుండి వచ్చును). (లూకా 17:5)

అనేక మంది వలె, బహుశా మీరు కూడా, “గొప్ప విశ్వాసం” కలిగి ఉండాలని ప్రార్థిస్తారు, కానీ అది ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే రాదు. దేవుడు మనలను చేయమని కోరిన దానికి విధేయతతో మనం బయటికి అడుగుపెట్టినప్పుడు అది కొద్దికొద్దిగా నిర్మించబడింది. మనకు అనుభవం లేని లేదా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేని పనులను చేయమని కూడా ఆయన మనల్ని అడగవచ్చు, కానీ మనం బయటికి వెళ్లినప్పుడు, మనం దేవుని విశ్వసనీయతను అనుభవిస్తాము మరియు మన విశ్వాసం వృద్ధి పొందుతుంది.

దేవుడు కొన్నిసార్లు వారి జీవితంలో ఒక నిర్దిష్ట పరిస్థితికి విశ్వాసమనే వరమును ఇస్తాడు, కానీ సాధారణంగా విశ్వాసం అనుభవం ద్వారా గొప్పగా మారుతుంది. మన విశ్వాసాన్ని మనం అభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు లోతుగా, బలంగా మరియు గొప్పగా పెరుగుతుంది.

ఈరోజు వాక్యములో, శిష్యులు తమ విశ్వాసాన్ని వృద్ధి పొందించమని యేసును కోరారు. ఆయన లూకా 17:6 లో వారికి చెప్పడం ద్వారా ప్రతిస్పందించాడు, అది పెరగాలంటే వారు తమ విశ్వాసాన్ని అనుసరించాలి. ఈ రోజు మన విషయంలో కూడా అదే సత్యము. మనం మన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించే ఒక మార్గం క్రియ చేయడం; విశ్వాసమునకు తరచుగా క్రియ అవసరం. నిశ్చయంగా, మన పక్షాన క్రియ చేయడానికి దేవుడు వేచి ఉండాలని దేవుడు కోరుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏదైనా చేయడం ద్వారా మనకు విశ్వాసం ఉందని నిరూపించుకోవాల్సిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం మన విశ్వాసంలో ఎదగాలనుకున్నప్పుడు, మనం ఎదురుచూడడానికి లేదా దేవుని వాక్యం ప్రకారం చర్య తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి, కానీ మనం ఏమీ చేయనప్పుడు మన విశ్వాసం పెరగదు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ విశ్వాసమును చూపించే మార్గములలో పని చేయండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon