విశ్వాసము, భావాలు కాదు

విశ్వాసము, భావాలు కాదు

వెలి చూపువలన కాక విశ్వాసమువలననే [మనము మన జీవితాలను నియంత్రిస్తాము మరియు మన విశ్వాసం లేదా నమ్మకం ద్వారా దేవుడు మరియు దైవిక విషయాలతో మనిషికి ఉన్న సంబంధాన్ని, నమ్మకం మరియు పవిత్రమైన ఉత్సాహంతో నిర్వహిస్తాము; ఇలా చేయడం ద్వారా] నడుచుకొనుచున్నాము. (2 కొరింథీ 5:6)

మనం చూసే దానిని బట్టి లేక భావించి దానిని ద్వారా కాకుండా విశ్వాసం ద్వారా జీవించాలని బైబిల్ మనకు బోధిస్తుంది; అయినప్పటికీ, దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి మన పరిస్థితులను ఉపయోగించుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, డేవ్ మరియు నేను టెలివిజన్‌ కార్యక్రమములను చేయడం గురించి దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నట్లు గ్రహించడం ప్రారంభించినప్పుడు, మా ఇద్దరికీ ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్‌ను ఎలా నిర్మించాలో తెలియదు మరియు డబ్బు లేకుండా మేము దానిని ప్రసారం చేయలేము. మా స్వంతంగా తగినంత డబ్బు సంపాదించడానికి మాకు మార్గం లేదు, కాబట్టి దేవుడు దానిని అందించవలసి వచ్చింది. మేము మా స్నేహితులకు మరియు భాగస్వాములకు లేఖలు వ్రాసి ఆర్థికంగా ఆదుకోకపోతే, మేము మరో అడుగు వేయలేము. టెలివిజన్‌ కార్యక్రమమునకు వెళ్ళడంలో మాకు ఎంత నమ్మకం ఉన్నా, మాకు డబ్బు కూడా ఉండాలి. దేవుడు మన హృదయాలలో మాట్లాడాడని మనము విశ్వసించాము, కానీ మన పరిస్థితుల ద్వారా కూడా ఆయన మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది. విశ్వాసం, మూర్ఖత్వం మరియు అహంకారం మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి. టెలివిజన్‌కి పరిచర్య ప్రారంభించడానికి అప్పులు చేయడం మాకు మూర్ఖత్వం అనిపించింది.

ఒక స్త్రీ ప్రార్థన చేసి, కుటుంబ ఖర్చుల కోసం పనికి వెళ్లాలని భావించిందనుకుందాం. ఆమె ఉద్యోగం సంపాదించాలని నిర్ణయించుకుంది, కానీ ఆమెకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమెకు నమ్మకమైన బేబీ సిటర్ దొరకకపోతే, ఆమె పనికి వెళ్లదు. ఆమె ముందుకు సాగాలంటే దేవుడు చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అది. దేవుడు బేబీ సిటర్‌ను అందించకపోతే, ఆమె పనికి వెళ్లడం గురించి ఆమె ఆలోచనలను ప్రశ్నించవలసి ఉంటుంది. జీవితంలో ఈ సమయంలో తన కుటుంబంతో కలిసి ఇంట్లో ఉండడం పని చేయడం కంటే మంచిదని దేవుడు ఆమెకు చూపిస్తున్నాడు.

మనం విశ్వాసంతో నడుస్తాము, అయితే పరిస్థితులను ఎప్పుడు పూర్తిగా విస్మరించాలో మరియు పరిస్థితులపై ఎప్పుడు శ్రద్ధ వహించాలో తెలుసుకోవడానికి మనకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వమని కూడా మనం దేవుడిని అడగాలి, ఎందుకంటే ఆయన మనతో మాట్లాడటానికి మరియు మనకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: విశ్వాసముతో జీవించండి, కానీ మూర్ఖముగా కాదు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon