విశ్వాసము మరియు కృప

విశ్వాసము మరియు కృప

ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెట్లు తెలిసికొన గలడు? (సామెతలు 20:24)

డేవ్ మరియు నేను టెలివిజన్ పరిచర్యను ప్రారంభించమని దేవుడు మమ్మల్ని పిలుస్తున్నట్లు గ్రహించినప్పుడు, మేము విశ్వాసంతో ఆ దిశగా అడుగులు వేయడం ప్రారంభించాము. మేము డబ్బు లేకుండా చేయలేము, కాబట్టి మేము చేసిన మొదటి పని మా మెయిలింగ్ లిస్ట్‌లోని వ్యక్తులకు, టెలివిజన్ పరిచర్యను ప్రారంభించడంలో మాకు ఆర్థికంగా సహాయం చేయమని స్నేహితులను మరియు పరిచర్య భాగస్వాములను కోరడం. మనం ప్రారంభించాల్సిన కొంత మొత్తం డబ్బు గురించి దేవుడు మన హృదయాలతో మాట్లాడినట్లు మేము భావించాము మరియు ఆ మొత్తాన్ని మేము అందుకున్నాము.

ఆ తర్వాత మరో అడుగు వేశాం. మాకు నిర్మాత కావాలి, దేవుడు అందించాడు. టెలివిజన్‌లో ఉండటం గురించి దేవుడు మాతో మాట్లాడడానికి మూడు నెలల ముందు ఒక వ్యక్తి టెలివిజన్ నిర్మాతగా ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. మేము టెలివిజన్‌లో లేనందున అతని సేవలు మాకు అవసరం లేదని చెప్పాము. సమయం వచ్చినప్పుడు, మేము ఆ మనిషిని గుర్తుచేసుకున్నాము మరియు మనకు ఒకటి ఉందని తెలుసుకోకముందే దేవుడు మన అవసరాన్ని తీర్చాడని గ్రహించాము.

మేము తీసుకున్న తదుపరి దశ వారానికి ఒకసారి కొన్ని స్టేషన్లలో సమయాన్ని కొనుగోలు చేయడం. ప్రోగ్రామ్‌లు చేయువారికే చెల్లించి, వాటి నుండి మంచి ఫలాలను చూసినందున, మేము ఎక్కువ సమయం కొన్నాము. చివరికి మేము రోజువారీ టెలివిజన్‌కి వెళ్లాము మరియు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసారమయ్యే రోజువారీ ప్రోగ్రామ్‌ని కలిగి ఉన్నాము మరియు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మిలియన్ల మందికి సహాయం చేస్తున్నాము.

దేవుడు డేవ్‌ను మరియు నన్ను ఒక్కొక్క మెట్టులో నడిపించాడు మరియు ఆ విధంగా ఆయన మిమ్మల్ని కూడా నడిపిస్తాడు. మేము విశ్వాసంతో ఒక అడుగు వేసిన ప్రతిసారీ, దేవుడు మాకు కృపను అనుగ్రహించాడు మరియు మీరు కూడా దయను ఆశించమని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. దేవునికి మీ అవసరాలు ముందే తెలుసు మరియు ఆయన వద్ద మీ సమాధానం ఉంది, కాబట్టి భయం మీ తలుపు తట్టినప్పుడు, విశ్వాసంతో సమాధానం ఇవ్వండి మరియు మీరు గొప్ప పనులు చేస్తారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మిమ్మును నడిపిస్తున్నాడనీ మరియు మీకు అనుగ్రహము నిస్తున్నాడనీ ఆత్మ విశ్వాసమును కలిగి యుండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon