సమయం తీసుకోండి, సమయమును సిద్ధం చేయండి

యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అద్భుతక్రియలను ఆలోచింపుము. (యోబు 37:14)

“దేవుడు నాతో ఎప్పుడూ మాట్లాడడు” అని చాలా మంది చెప్పడం నేను విన్నాను. కానీ వారు ఎప్పుడూ ఆయన మాట వినకపోవడమో, ఆయన నుండి ఎలా వినాలో తెలియకపోవడమో, లేదా ఆయన స్వరానికి నిరుత్సాహానికి గురికావడమో ఎక్కువ అని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవుడు తన వాక్యం, సహజ సంకేతాలు, అతీంద్రియద్యోతకం మరియు అంతర్గత ధృవీకరణ ద్వారా మనతో మాట్లాడటానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాడు, వీటన్నింటి గురించి నేను ఈ పాఠములో వ్రాసాను.

కొన్నిసార్లు మనం దేవుని స్వరాన్ని వినలేమని అనుకుంటాము, ఎందుకంటే మన హృదయాలలో లేదా మన జీవితంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఆయనను స్పష్టంగా వినకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఈ విషయాలలో ఒకటి చాలా బిజీగా ఉండటం. మనం చాలా బిజీగా ఉన్నాము, దేవుని కోసం వేచి ఉండటానికి లేదా ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి మనకు సమయం లేదు. చర్చి లేదా ఇతరులకు పరిచర్య చేయడం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలతో మనం చాలా బిజీగా మారవచ్చు, దేవుని కోసం మన షెడ్యూల్‌లో మనకు స్థానం ఉండదు. నేను దేవుని కోసం చాలా కష్టపడి పని చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆయనతో గడపడానికి సమయం లేని పరిస్థితులను గుర్తుంచుకోగలను; ఇది చాలా మందికి జరుగుతుంది.

దేవుని కోసం మనం చేసేది ఎల్లప్పుడూ ఆయనతో మన వ్యక్తిగత సంబంధముతో పాటుగా ఉండాలి. మనకు నచ్చిన విధంగా చేయడానికి సమయం మనది కాబట్టి మనం దానితో ఏమి చేయాలో తెలివిగా ఎంచుకోవాలి. ప్రతి వ్యక్తికి రోజూ ఒకే మొత్తంలో ఉంటుంది మరియు ఒకసారి ఉపయోగించినట్లయితే మనం దానిని తిరిగి పొందలేము. మీ షెడ్యూల్‌ను దేవునికి చేర్చడానికి ప్రయత్నించే బదులు దేవుని పని చేయండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ సమయాన్ని జ్ఞానయుక్తముగా ఉపయోగించండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు ఉపయోగించినట్లైతే దానిని మరలా పొందుకోలేరు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon