సరియైన వాతావరణాన్ని సృష్టించండి

సరియైన వాతావరణాన్ని సృష్టించండి

శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుష్యులతో సమాధానముగా ఉండుడి. (రోమీయులకు 12:18)

మనం దేవుని నుండి వినాలంటే, ఆయన సన్నిధికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలి. వాతావరణం అంటే మన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం లేదా ప్రధాన మానసిక స్థితి. వాతావరణం అనేది వైఖరులచే సృష్టించబడింది మరియు కొన్ని వైఖరులు దేవునితో మన సంబంధాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి లేదా అడ్డుకుంటాయి. దేవుని నుండి వినడానికి మనకు శాంతియుతమైన వాతావరణం అవసరం మరియు దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసం మరియు మనం కలత చెందేవారిని క్షమించే సుముఖత ద్వారా మనం సమాధానమును కాపాడుకోవచ్చు.

వాతావరణంలో కలహాము ఉన్నట్లైతే మనము దానిని అనుభూతి పొందుతాము. అలాగే, ప్రజలు మరియు పరిస్థితులలో సమాధానము ఉన్నట్లైతే, అక్కడ మనము సమాధానమును పొందుతాము మరియు మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా శాంతియుత వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి కృషి చేయాలి ఎందుకంటే అల్లకల్లోలం మధ్య దేవుని నుండి మనం వినలేము. కలహాలు మరియు విభేదాల వైఖరి దేవుడు మాట్లాడే వాతావరణాన్ని సృష్టించదు, కానీ హృదయాలు మరియు మనస్సులు సమాధానముతో మరియు ప్రేమతో నిండిన శాంతియుత వాతావరణంలో ఆయన మాట్లాడతాడు. కలహం మరియు విభేదాల వైఖరి దేవుడు మాట్లాడే వాతావరణాన్ని సృష్టించదు, కానీ హృదయాలు మరియు మనస్సులు సమాధానముతో మరియు ప్రేమతో నిండిన శాంతియుత వాతావరణంలో ఉన్నట్లైతే ఆయన మాట్లాడతారు.

దేవుని సన్నిధిలోని సంపూర్ణతను ఆనందించడానికి, మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణములో మరియు మన హృదయాలలో ఆయన గౌరవించే వాతావరణాన్ని స్థిరముగా ఉండేటట్లు చూచుకోవాలి. మనం దేవుని నుండి వినాలనుకుంటే, మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు సమస్త చెడు వైఖరులను అప్పగించాలి, తద్వారా మనం ఆయన సన్నిధిని గ్రహించి, ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగే వాతావరణాన్ని సృష్టించడంలో సహాయపడగలము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు “సమాధానపాత్రుడు” అనే పాత్రను చేయండి

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon