హామీ ఇవ్వబడినది!

హామీ ఇవ్వబడినది!

దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు. (ఎఫెసీ 1:14)

రాబోయే మంచి విషయాలకు పరిశుద్ధాత్మే మన హామీ. నేను తరచుగా, ప్రత్యేకించి నేను నిజంగా పరిశుద్ధాత్మతో నిండినట్లు అనిపించినప్పుడు, “ఇది చాలా బాగుంది, సంపూర్ణ సంపూర్ణత ఎలా ఉంటుందో నేను ఊహించలేను.” అని చెప్తాను. మన వారసత్వం కారణంగా మనకు చెందిన దానిలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే (ఒక సాధారణ డౌన్ పేమెంట్) అనుభవిస్తే, అసలు దేవునిని ముఖాముఖిగా చూడటం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి, ఇక కన్నీళ్లు, దుఃఖం ఉండవు, ఇక మరణం లేదు. ఈ ఆలోచనలు నన్ను పూర్తిగా విస్మయానికి గురిచేస్తాయి.

ఎఫెసీయులకు 1:13-14లో, బైబిల్ మనం పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించబడ్డామని చెబుతుంది మరియు పాపం మరియు దాని ప్రభావాల నుండి విముక్తి పొందే చివరి రోజున, సమస్త నాశనం నుండి సంరక్షించబడిన మనం సురక్షితంగా వస్తామని ఆయన హామీ ఇస్తున్నాడు. దానిలోని అద్భుతం గురించి ఆలోచించండి-మనలోని పరిశుద్ధాత్మ, మన అంతిమ విశ్రాంతి స్థలం కోసం మనల్ని కాపాడతాడు, ఇది సమాధిలో కాదు, పరలోకంలో, దేవుని సన్నిధిలో ఉంటుంది.

పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ మరియు ఇప్పుడు మన కోసం అద్భుతమైన పనులు చేస్తాడు. ఆయన మనతో మాట్లాడతాడు, నడిపిస్తాడు, సహాయం చేస్తాడు, బోధిస్తాడు, సలహా ఇస్తాడు, మన జీవితాల కోసం దేవుని ఉత్తేజకరమైన ప్రణాళికలను నెరవేర్చడానికి మనకు శక్తిని ఇస్తాడు, ఇంకా చాలా ఎక్కువ అనుగ్రహిస్తాడు. కానీ మన భూసంబంధమైన జీవితాల్లో ఆయనతో మనకున్న అనుభవాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నా, అవి మనం ఎదురుచూసేదానికి ఒక ముందస్తు రుచి మాత్రమే. మనకు డౌన్ పేమెంట్ ఉంది, కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మన వారసత్వము ఒక హామీ వస్తుందని తెలుసుకొనుటలో మనము చాలా భద్రతను అనుభవిస్తాము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon