హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవునిని చూస్తారు

హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవునిని చూస్తారు

హృదయ శుద్ధిగలవారు ధన్యులు (బయట పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా సంతోషంగా, ఇతరులు అసూయపడేంత గొప్ప వాడు, మరియు ఆధ్యాత్మికంగా సంపన్నమైన-దేవుని అనుగ్రహం యొక్క అనుభవం ద్వారా వచ్చే ఆనందాన్ని కలిగి ఉండటం మరియు వారి బాహ్య పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేకంగా ఆయన కృప యొక్క ప్రత్యక్షత కలిగి యుండేవారు). (మత్తయి 5:8)

మనకు స్వచ్ఛమైన హృదయం ఉంటే, మనం దేవునిని స్పష్టంగా వినగలుగుతాము. మన జీవితాల కొరకు ఆయన ప్రణాళికను మనం స్పష్టతతో చూస్తాము. మనము లక్ష్యరహితంగా లేదా గందరగోళంగా భావించము. మన హృదయ స్థితి దేవునికి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి. హృదయంలో దాచబడిన వ్యక్తి సరైన స్థితిలో ఉంచబడితే, అది దేవునికి ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుంది (1 పేతురు 3:3-4 చూడండి).

మన హృదయాన్ని మనం పూర్ణ శ్రద్ధతో కాపాడుకోవాలని బైబిల్ చెబుతోంది, ఎందుకంటే దాని నుండి జీవిత సమస్యలన్నీ ప్రవహిస్తాయి (సామెతలు 4:23 చూడండి). మీ హృదయాన్ని, మీ అంతర్గత వైఖరిని మరియు మీ ఆలోచనలను పరిశీలించండి, అక్కడ దేవుడు ఆమోదించనిది ఏదైనా ఉందా అని చూడడానికి. మీకు చేదు లేదా ఆగ్రహం ఉందా? మీరు విమర్శనాత్మక లేదా తీర్పు వైఖరిని రూట్ చేయడానికి అనుమతించారా? మీ హృదయం సున్నితంగా ఉందా లేదా కఠినంగా ఉందా? మీరు ఇతరుల అభిప్రాయాలు మరియు ఆలోచనలకు తెరిచి ఉన్నారా లేదా మీరు మీ హృదయాన్ని మూసుకున్నారా? మన హృదయాన్ని సరైన స్థితిలో ఉంచుకోవడం మరియు కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత అని బైబిల్ చెబుతోంది.

గుండె యొక్క భౌతిక అవయవం శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవం. అది వ్యాధిగ్రస్తులైతే లేదా సరిగ్గా పని చేయకపోతే అది జీవ మరణముల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. మనం శ్రద్ధ వహించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలలో మన హృదయ వైఖరి కూడా ఒకటి అని నేను నమ్ముతున్నాను. మనం దానిని వ్యాధితో లేదా ఏదైనా సరికాని వాటితో నింపినట్లయితే, అది ఖచ్చితంగా మన జీవిత నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు మీ హృదయములో మార్పు చెందవలసిన మార్పులను మీకు చూపించునట్లు దేవునిని ఈరోజు మరియు ప్రతిరోజూ అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon