ปลุกความหวังของคุณขึ้นมา!

บางคนพยายามมีความเชื่อ แต่พวกเขาไม่มีความหวัง พวกเขาไม่มีความคาดหวัง ในเชิงบวกว่า สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาโดยความดีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ฉัน เชื่อว่าความหวัง นำหน้าและเชื่อมโยงกับความเชื่อ เราไม่สามารถเลือกมีเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ จะเป็นไปได้อย่างไรที่คนที่มองโลกในด้านลบ, สิ้นหวังจะ ดำเนินชีวิตด้วย ความเชื่อได้? คนๆ นั้นอาจจะเชื่อพระเจ้า แต่ผู้เชื่อที่แท้จริงจะไม่เพียงแต่วางใจว่าพระเจ้า ทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น พวกเขาจะเชื่อด้วยว่าพระเจ้าทรงแสนดี และทรงมี บำเหน็จให้กับ ผู้ที่แสวงหาพระองค์ พวกเขารอคอยและมีความหวังในความดีของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่า พวกเขาสมควรได้รับ แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้เขา

ดาวน์โหลด
Get Your Hopes Up THAI
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon