BA BOLELE GORE KE A BARATA

Modimo o batla lelwapa, e bile o batla go nna Rra’arona. Re tlhodilwe go nna le botsalano le ene le go nna barwa le barwadie, re tshela botshelo ka letlotlo, jo Morena Jesu a swetseng go re bo neela. Se se raya gore o batla gore re ikaege ka ene, re itshegetse ka ene, re mo rate, re bo re mo letlelele gore a re rate. O batla gore re mo tshephe re bo re fitlhelele ko go ene ga re na le se re se tlhokang. O batla go nna le botsalano jo bo tiileng le mongwe le mongwe wa rona.

Download
BA BOLELE GORE KE A BARATA
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon