A Vital Necessity

A Vital Necessity

Tôi đã xin CHÚA một điều, là điều tôi sẽ tìm kiếm. Ấy là tôi được ở trong nhà CHÚA đến suốt đời, Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚA và cầu hỏi trong đền thờ Ngài. (Thi Thiên 27:4)

Nếu chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, thì việc tìm kiếm Ngài phải là ưu tiên trong đời sống chúng ta. Đa-vít tóm tắt một đòi hỏi trong cuộc sống trong câu Kinh Thánh dành cho hôm nay. Ông cầu xin sự hiện diện của Chúa như là điều thiết yếu và quan trọng trong cuộc đời.
Đa-vít vui hưởng nhiều cơ hội để thành công và có được lòng tự tin. Được tăng cường bởi sự hiện diện của Chúa, ông đã giết một tên khổng lồ chỉ bằng cái trành ném đá và năm viên đá nhỏ. Chúa chọn cậu bé chăn cừu đơn sơ để làm vua của Y-sơ-ra-ên dù cậu là người em nhỏ nhất trong gia đình. Cuối cùng ông vui hưởng sự nổi tiếng và sự giàu có đến độ nhiều người đều mơ ước.

Việc Đa-vít đeo đuổi để Chúa chiếm hữu nhiều hơn, ngay cả kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa theo nhiều cách khác nhau, sẽ giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải liên tục tìm kiếm Chúa cho dù chúng ta đã hưởng nhiều sự chiến thắng trước đây. Nói cho cùng, ngay cả Đa-vít cũng cần biết Chúa thân mật hơn.

Nhiều người khao khát sự hướng dẫn của Chúa, nhưng họ không muốn bỏ những thứ khác để nghe tiếng Chúa. Nhưng Đa-vít tóm tắt mọi thứ ông ước ao thành một điều – có thêm Chúa trong những ngày của đời ông. Tôi tin điều duy nhất thật sự làm thỏa lòng mong ước trong chúng ta là biết Chúa hôm nay thân mật hơn ngày hôm qua.


Lời chúa cho bạn hôm nay: Hãy đeo đuổi để được Chúa chiếm hữu nhiều hơn trong đời sống bạn – hôm nay và mỗi ngày.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon