Ân Điển Càng Thêm

Ân Điển Càng Thêm

Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa (quyền năng của Đức Thánh Linh, để đối phó xu hướng xấu xa này và tất cả những xu hướng khác). Vì vậy, Kinh thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn [liên tục] cho người khiêm nhường (những người đủ khiêm nhường để nhận lãnh nó). GIA-CƠ 4:6

Tất cả con người đều có những khuynh hướng xấu, nhưng Gia-cơ dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ngày càng nhiều ân điển hơn để xử lý những khuynh hướng này.

Tôi đã dành phần lớn cuộc đời Cơ đốc nhân của mình để cố vượt qua những động cơ và ý định sai lầm của mình. Nhưng tất cả những cố gắng của tôi chỉ mang lại thất vọng. Tôi phải đi đến chỗ khiêm nhường và học biết rằng Chúa ban ơn, ban ân điển cho người khiêm nhường chứ không phải kẻ kiêu ngạo. Ngài ban sự giúp đỡ cho những ai đủ khiêm nhường cầu xin.

Chúng ta có ý tưởng riêng về những gì chúng ta có thể đạt được, nhưng chúng ta thường đánh giá cao bản thân hơn mức chúng ta nên. Chúng ta nên có thái độ khiêm nhường, biết rằng ngoài Chúa ra, chúng ta không thể làm gì được.

Nếu bạn đang lập kế hoạch theo cách riêng của mình, cố làm cho mọi thứ xảy ra bằng sức lực của mình, thì bạn sẽ thất vọng. Có lẽ bạn nói rằng: “Dù tôi có làm gì đi nữa, thì dường như mọi thứ chẳng hiệu quả!” Sẽ không có gì hiệu quả cho đến khi bạn học cách tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời.

Hãy thư giãn. Hãy để Chúa là Chúa. Đừng quá khắt khe với bản thân. Thay đổi là một quá trình từng bước đưa bạn đến gần Chúa hơn. Bạn đang trên con đường của mình, hãy tận hưởng chuyến đi đó.


Nếu bạn khao khát được tự do, hãy sẵn sàng đánh đổi nỗ lực của con người để tin cậy Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon