Ân Điển Của Ngài Sẽ Đưa Bạn Vượt Qua

Ân Điển Của Ngài Sẽ Đưa Bạn Vượt Qua

Nếu anh chị em bị chê cười vì danh Chúa Cứu Thế, anh chị em được phước vì Thánh Linh vinh quang tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên anh chị em. 1 PHIERƠ 4:14

Bạn đã bao giờ chịu khổ vì là một Cơ đốc nhân—bị chế nhạo, bị gạt ra ngoài, bị hiểu lầm, bị gạt bỏ sự thăng tiến hoặc tệ hơn thế không?
Một số người nghĩ rằng thật kinh khủng khi họ bị ngược đãi vì là cơ đốc nhân, nhưng Đức Chúa Trời nhìn điều đó dưới một khía cạnh hoàn toàn khác. Đức Chúa Trời không bao giờ mong chúng ta chịu khổ vì Ngài mà không có sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta có thể tin chắc rằng bất cứ khi nào chúng ta bị sỉ nhục hoặc ngược đãi dưới bất kỳ hình thức nào vì đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thêm một lượng ân điển để đối trọng với cuộc tấn công. Có sức mạnh để vượt qua!

Khi chúng ta nhận ra và lệ thuộc vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn và giữ được bình an và niềm vui. Giống như Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong Đa-ni-ên 3:21–27,chúng ta có thể bước vào lò lửa hực, hoặc gặp những vấn đề và tranh chiến, và bước ra mà không hề bị ám mùi khói.

Nếu chúng ta luôn vững vàng, tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong những lúc khó khăn, chúng ta có thể yên tâm rằng vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ là phần thưởng cho chúng ta.


Chào mừng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của bạn và vui mừng khi thấy ân sủng của Ngài trao quyền cho bạn cho bất cứ điều gì bạn có thể gặp phải.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon