Ân điển so với công trình

Ân điển so với công trình

Tôi không làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời thành vô hiệu; vì nếu nhờ Kinh Luật mà được tuyên xưng công chính thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích. Galati 2:21

Thật kỳ lạ là chúng ta đến với Thượng Đế qua Đấng Ky Tô như chính con người chúng ta, không dựa vào điều gì ngoài huyết của Chúa Giê Su để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Trái tim chúng tôi tràn đầy lòng biết ơn vì chúng tôi biết mình không xứng đáng với điều đó. Nhưng kể từ lúc đó, vì một lý do nào đó, chúng ta có xu hướng muốn kiếm được mọi thứ khác mà Ngài ban cho chúng ta.

Chúng ta cho rằng Chúa sẽ không ban phước cho chúng ta vì chúng ta nghĩ mình không xứng đáng. Chúng tôi đã không đọc Kinh Thánh đủ, không cầu nguyện đủ, hoặc mất bình tĩnh khi tham gia giao thông. Chúng ta tìm ra hàng triệu cách để bị loại khỏi tình yêu của Chúa. Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta thường ngừng đón nhận nó.

Bất chấp tất cả sự nhấn mạnh của chúng ta về đức tin, chúng ta cố gắng sống một cuộc sống đã được tạo dựng và thiết kế bởi Đức Chúa Trời để sống bằng ân điển trong sức riêng của chúng ta, bằng việc làm. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta cảm thấy thất vọng và bối rối—cả hai đều là những dấu hiệu cho thấy chúng ta không còn được ân điển và đang làm việc.

Khi bạn gặp một vấn đề trong cuộc sống mà bạn không biết cách giải quyết, điều bạn cần không phải là tính toán và lý luận nhiều hơn, mà là nhiều ân sủng hơn. Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình, chỉ cần tin cậy Chúa sẽ bày tỏ điều đó cho bạn. Bạn không cần phải kiếm được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời hoặc đủ điều kiện để nhận được điều đó—Ngài muốn trang bị và trao quyền cho bạn mỗi ngày nhờ ân điển của Ngài.


Nơi công việc thất bại, ân sủng luôn thành công.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon