Bạn Có Mối Quan Hệ Với Bản Thân

Bạn Có Mối Quan Hệ Với Bản Thân

Ê-sai 43:25, “Ta, chính là Ngài; Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi.”

Bạn đã bao giờ suy nghĩ là bạn có mối quan hệ với bản thân mình chưa?

Có thể bạn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng bạn dành thời gian với bản thân nhiều hơn bất cứ ai khác đó, điều quan trọng sống còn là bạn phải hòa hợp với mình vì bạn là người mà bạn không bao giờ có thể tách ra khỏi.

Chúng ta phải yêu thương bản thân-không phải theo kiểu ích kỷ, tập chú vào bản thân, thứ sản sinh ra lối sống chiều theo xác thịt, nhưng một cách quân bình, tin kính, xác chứng tạo hóa của Chúa thực tế là tốt lành, là phải. Không ai là toàn hảo, và có thể ta bị những kinh nghiệm không may ta đã trải qua làm cho yếu mỏn, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không có giá trị và vô tích sự.

Chúng ta phải có kiểu tình yêu thương dành cho bản thân, nói rằng, “Tôi biết Chúa yêu tôi, vì thế tôi có thể yêu điều mà Chúa chọn yêu. Tôi không thích mọi việc mình làm, nhưng tôi chấp nhận bản thân vì Chúa chấp nhận tôi.” Chúng ta phải phát triển kiểu tình yêu thương trưởng thành, nói rằng, “Tôi tin Chúa đang thay đổi tôi mỗi ngày, nhưng trong quá trình này, tôi sẽ không khước từ điều Chúa chấp nhận. Tôi sẽ chấp nhận bản thân như con người hiện tại của mình, biết rằng tôi sẽ không mãi luôn thế này.”


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, giống như Ê-sai 43:25 nói, Ngài đã xóa bỏ các tội lỗi con và chấp nhận con, có nghĩa con không cần phải khước từ chính mình. Con tự do để yêu bản thân một cách lành mạnh vì Ngài yêu con!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon