Bạn Có Tràn Đầy Hy Vọng?

Bạn Có Tràn Đầy Hy Vọng?

Hê-bơ-rơ 11:1, “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.”

K hi bạn nghĩ về tương lai, bạn có hy vọng không? Hay bạn tranh chiến với cảm giác kinh hãi?

Những người đã thấy sự thành tín của Chúa trong quá khứ thường rất hy vọng về tương lai. Họ biết một hoàn cảnh xấu có thể chuyển thành một lời chứng tuyệt vời ngay trong chốc lát.

Mặt khác, những người đã mất hết hy vọng xem cuộc đời từ cái nhìn kinh hãi. Một người anh em họ gần gũi với sợ hãi, sự kinh hãi cướp đi khả năng để vui hưởng cuộc sống bình thường và khiến người ta lo lắng về tương lai.

Hy vọng là trái ngược với kinh hãi-và là họ hàng gần của đức tin. Khi chúng ta có đức tin nơi Chúa, nó dẫn tới hy vọng và cái nhìn hướng ngoại của chúng ta về cuộc đời và tương lai là tích cực.

Hy vọng cho phép chúng ta trao những câu hỏi chưa được giải đáp vào tay Chúa; nó ban năng quyền cho chúng ta để cứ ở trong sự bình an, và cho ta năng lực để tin điều tốt nhất về những ngày hầu đến.

Bạn có thể có hy vọng khi bạn tin cậy nơi tình yêu Chúa. Ngài có quyền năng để ban cho bạn và dẫn dắt bạn vượt qua mọi hoàn cảnh.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chọn để đặt đức tin nơi Ngài, biết rằng nó sẽ dẫn tới hy vọng. Con không cần phải kinh hãi, vì Ngài có khả năng để săn sóc con, nên con đặt hy vọng nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon