Bạn Được Dạy Hãy Tận Hưởng Cuộc Sống

Bạn Được Dạy Hãy Tận Hưởng Cuộc Sống

Truyền Đạo 2:24, “Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến.”

Sự thỏa thích là nhiên liệu chúng ta cần để tới vạch đích của một nỗ lực với thái độ tốt lành. Có thể chúng ta tới được đích, nhưng đâu đó dọc đường chắc chắn chúng ta sẽ trở nên cây đắng và thái độ ganh đua nếu chúng ta không “hạ tải” và để thời gian thỏa thích hành trình của mình.

Quá nhiều người làm việc một cách liên tục và làm cho mình kiệt quệ, cảm thấy mặc cảm tội lỗi về việc vui hưởng, thỏa thích cuộc sống khi Chúa đã truyền bảo và thiết lập rõ ràng rằng có lao động và có hưởng. Truyền Đạo 2:24 nói thư giản và thỏa thích giữa lúc công việc mệt nhọc là tốt cho chúng ta.

Suy nghĩ của chúng ta trong lĩnh vực này đã bị méo mó. Satan đã quyết lừa dối chúng ta, và qua đó hắn thành công trong việc giữ dân sự trong sự mệt mỏi và kiệt quệ, cảm thấy tức giận và bị lợi dụng vì công việc và trách nhiệm quá mức.

Chúng ta cần thời gian tươi tỉnh và giải trí cũng như làm việc và hoàn tất công việc. Bạn nên siêng năng trong bất cứ công việc nào Chúa đã đặt trước mắt bạn, nhưng hãy bảo đảm bạn tìm thấy một sự quân bình lành mạnh bằng cách tự thưởng và ăn mừng sự tiến bộ của bạn. Chúa nghĩ bạn đáng nhận điều đó!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn vui hưởng sự sống mà Ngài đã ban cho con. Xin hãy chỉ cho con cách để làm việc siêng năng nhưng dành thời gian để nghỉ ngơi và ăn mừng sự tiến bộ của con dọc đường. Cảm ơn Ngài vì sự sống dư dật trong Đấng Christ!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon