Bạn Không Được Sinh Ra Để Mặc Cảm Tội Lỗi

Bạn Không Được Sinh Ra Để Mặc Cảm Tội Lỗi

Rô-ma 8:1, “Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”

Khi tôi hỏi những đám đông khán giả bao nhiêu người sống cuộc đời cảm thấy mặc cảm tội lỗi, tôi đoán là ít nhất 80 phần trăm số đó đưa tay lên. Tôi từng thuộc số 80 phần trăm đó cho tới khi tôi quyết định rằng mình được tạo dựng không phải để mặc cảm, và tôi không tiếp tục cho phép cảm giác bội nghịch cai trị đời sống tôi.

Tôi đã nghiên cứu Lời Chúa về mặc cảm tội lỗi và nghiên cứu phẩm cách và bản tánh của Ngài cho tới khi tôi hoàn toàn được thuyết phục là Chúa không phải là nguồn của mặc cảm tội lỗi. Tôi thấy mặc cảm tội lỗi là một kẻ xâm chiếm phi pháp, tấn công tâm trí và lương tâm chúng ta, cố ngăn chúng ta vui hưởng bất cứ thứ gì Chúa đã cung ứng cho chúng ta. Mặc cảm tội lỗi không có quyền hợp pháp trong đời sống chúng ta vì Chúa Giê-su đã trả giá cho tội lỗi và việc làm sai trái của chúng ta. Nếu nó ở trong chúng ta cách phi pháp, thì chúng ta cần trả nó về chỗ củ-địa ngục!

Đừng để mặc cảm tội lỗi cướp sự vui mừng của bạn nữa. Bạn phải nhớ rằng bạn không được tạo dựng để mặc cảm tội lỗi. Hãy xử lý nó một cách bạo liệt bất cứ khi nào bạn trải qua nó bằng cách nhận tình yêu và ân sủng của Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con biết con không được tạo dựng để mặc cảm tội lỗi! Mỗi lần mặc cảm tội lỗi cố nổi lên trong con, xin hãy giúp con lưu ý và nhắc con rằng con đã được tha thứ và trọn lành nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-su.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon