Bạn Kiệt Sức…Hay Chúa Giê-su Được Tôn Cao?

Bạn Kiệt Sức...Hay Chúa Giê-su Được Tôn Cao?

Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Rô ma 7:6.

Tôi tin rằng một trong những lý do chính yếu khiến người ta bị áp lực và kiệt sức là vì họ đi theo ý riêng mình thay vì đi theo kế hoạch của Chúa.

Chúng ta cần phải đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh liên quan tới nơi chúng ta cần tham gia vào và chỗ ta nên dùng sức của mình. Chúng ta cần phải học để nói phải khi Ngài nói phải và nói không khi Ngài nói không. Khi chúng ta vâng theo sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta có thể hoàn thành những công việc mà Chúa đã trao cho chúng ta thực hiện và bước đi trong sự bình an.

Rô ma 7:6 chép rằng chúng ta được hướng dẫn “theo cách mới của Thánh Linh”. Tôi nhớ nhiều lúc tôi mệt mỏi và Thánh Linh bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi cứ ép bản thân mình ra ngoài hay đi làm. Cuối cùng thay vì chỉ bị mệt chút ít thì tôi bị kiệt sức. Bạn biết đó những người bị kiệt sức thường rất cáu tiết và thiếu kiên nhẫn.

Khi chúng ta vâng theo sự thôi thúc của Đức Thánh Linh, Chúa Giê-su được tôn cao. Vậy để tôi hỏi bạn điều này: Bạn đang kiệt sức hay Chúa Giê-su được tôn cao? Hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tôn cao Ngài trong đời sống bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn bị vắt kiệt sức lực rồi mới vâng theo sự nhắc nhở của Ngài. Con chọn để đi theo kế hoạch của Ngài và tôn cao Ngài trên đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon