Bạn Phải Phát Huy Sự Kiên Nhẫn

Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia-cơ 1:4

Chỉ bạn và tôi nói với Chúa rằng: “Xin hãy thay đổi con” chúng ta cần phải hiểu những gì chúng ta đang nói bởi vì tất cả những sự

thay đổi đó sẽ không xảy ra ngay tức khắc. Thay vì đó, điều mà Chúa làm là ban cho chúng ta cơ hội, qua sự chống nghịch, để tăng trưởng khi chúng ta thay đổi.

Trong Gia-cơ 1 cho chúng ta thấy được sự nhịn nhục quan trọng như thế nào khi chúng ta thay đổi và đối diện sự chống nghịch. Nhịn nhục là một trái của Đức Thánh Linh, nó chỉ phát triển và tăng trưởng qua sự thử thách, và đó là điều chúng ta cần. Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta có sự kiên nhẫn, chúng ta được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Tuy nhiên, không có cách nào để có sự kiên nhẫn nếu không trải qua một số điều để nhận lãnh nó.

Nếu chúng ta thật sự muốn trở thành một Cơ Đốc nhân đắc thắng, người phụng sự Chúa và tạo ra một sự khác biệt trên thế gian, thì chúng ta phải trải qua một số thách thức. Ma quỷ sẽ luôn khiến bạn nản lòng qua mỗi cơ hội mà hắn có, nhưng Chúa lớn hơn kẻ thù của bạn và Ngài có thể giúp bạn chiến thắng bất kỳ thử thách nào.

Nên hôm nay, hãy chọn để Chúa làm việc qua bạn, cả khi bạn đối diện sự chống nghịch. Khi sự kiên nhẫn của bạn tăng trưởng và kiện toàn, bạn sẽ bước vào một đời sống chiến thắng lớn lao.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn Ngài thay đổi con, và con biết điều đó có nghĩa con sẽ phải trải qua các thử thách. Xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng và vững vàng trong lúc trải qua những thử thách để con có sự kiên nhẫn và được kiện toàn đầy đủ trong Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon