Bày Tỏ Lòng Thương Xót Với Kẻ Thù

Ma-thi-ơ 5:43-44, “Các con có nghe lời dạy: ‘Hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch.’ Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con.‘”

Tôi thích phim EL Cid, câu chuyện của một người đàn ông đã thống nhất Tây Ban Nha và trở thành một anh hùng vĩ đại.

Trong nhiều thế kỷ đã chiến đấu chống lại người Moors. Họ ghét và giết hại lẫn nhau. Trong cuộc chiến đó, EL Cid đã bắt được năm người Moors nhưng không giết họ vì ông thấy việc giết hại không bao giờ có ích chi cả. Ông tin rằng việc bày tỏ lòng thương xót cho kẻ thù sẽ thay đổi tấm lòng của họ và rồi cả hai nhóm có thể sống trong hòa bình.

Một người Moors mà ông đã bắt nói, “Ai cũng có thể giết, nhưng chỉ có một vị vua thật mới có thể bày tỏ lòng thương xót với các kẻ thù của ông.” Vì một hành động nhân từ của El, mà các kẻ thù đã kết bạn và làm đồng minh với ông kể từ đó trở đi.

Chúa Giê-su là Vua thật, và Ngài là tốt lành, nhân từ và đầy lòng thương xót với tất cả mọi người, cả những người ghét Ngài. Chúng ta có thể nào làm ít hơn và không làm theo tấm gương của Ngài không? Ngay bây giờ, bạn có nghĩ về ai mà bạn có thể bày tỏ lòng thương xót không? Tỏ sự thương xót và tốt lành, đặc biệt là với các kẻ thù của bạn, là một trong những điều quyền năng nhất mà bạn từng thực hiện.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, việc đó không dễ dàng, nhưng con muốn trở thành người bày tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người, ngay cả các kẻ thù của con. Bởi ân sủng của Ngài, bây giờ con chọn để sống cuộc đời thương xót.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon