“Bị Cám Dỗ” Để Làm Điều Lành

“Bị Cám Dỗ” Để Làm Điều Lành

Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 1Cô-rinh -tô 10:12.

Một điều kéo chúng ta vào sự cám dỗ để phạm tội là suy nghĩ cao quá lẽ về bản thân và tin cậy quá nhiều vào chính bản thân mình. Đây là thái độ kẻ thù nghịch của chúng ta xúi giục. Chúng ta trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng chúng ta rất ổn thỏa, nhưng rồi Satan cám dỗ chúng ta và chúng ta phạm tội.

Bây giờ, câu tiếp theo đây sẽ khiến bạn bị sốc: bạn cần phải biết cũng có những cám dỗ tốt. Chúng ta phải nhận biết rằng Satan cám dỗ để chúng ta làm điều ác, nhưng theo cách khác, Chúa cám dỗ chúng ta để làm điều lành. Mỗi khi kẻ thù gài một lựa chọn gian ác trước mặt bạn, thì Chúa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một lựa chọn tốt đẹp.

Khi sự cám dỗ phạm tội lấn át, hãy nhớ rằng, Đức Thánh Linh là Đấng có quyền năng hơn kẻ thù của chúng ta cũng muốn tác động bạn một cách tốt lành. Ngài muốn ảnh hưởng đến bạn để bạn làm những điều tuyệt vời nếu bạn cho phép Ngài.

Chúa muốn cứu cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn thêm sức cho chúng ta để khi bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ được gìn giữ và bảo vệ dưới bóng cánh Ngài. Khi Chúa cám dỗ bạn để bạn làm điều lành, thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm đó là vâng lời.


Cầu nguyện để bắt đầu

Đức Thánh Linh ơi, con muốn lắng nghe và vâng theo sự “cám dỗ” tốt lành của Ngài. Khi kẻ thù cố gắng làm cho con vấp ngã, xin hãy chỉ cho con đường lối Ngài để con vâng theo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon