Bỏ cuộc không phải là một lựa chọn

Bỏ cuộc không phải là một lựa chọn

Nhìn xem Đức Chúa Jêsus [từ tất cả những điều làm mất tập trung], là cội rễ và cuối cùng của đức tin. . . HÊ-BƠ-RƠ 12:2

Không cần có tài năng đặc biệt gì để bỏ cuộc, nằm xuống bên đường đời và nói rằng: “Tôi bỏ cuộc”. Bất kỳ ai, dù có là tín đồ hay không, đều có thể làm được.

Bỏ cuộc là một sự cám dỗ mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt lúc này hay lúc khác, nhưng khi bạn đến gần Chúa Giê-su, hay tốt hơn, là khi Ngài đến gần bạn, Ngài bắt đầu thêm sức, thêm năng lực và sự can đảm cho bạn. Và một điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra—Ngài khiến bạn muốn tiến tới!

Tôi đã từng muốn bỏ cuộc. Nhưng giờ đây tôi ra khỏi giường và bắt đầu một ngày đầy tươi mới. Tôi bắt đầu mỗi ngày bằng việc cầu nguyện, đọc Kinh thánh và công bố Lời Chúa, tìm kiếm Chúa. Thật lạ lùng và khác biệt thay khi bạn bắt đầu ngày mới bằng cách đến gần Chúa hơn.

Khi bạn cảm thấy bị thúc đẩy hoặc cám dỗ bỏ cuộc, thì đừng đầu hàng. Hãy nhìn xem Chúa Giê-su và noi theo gương Ngài. Ngài cứ tiến tới ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, và Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh để làm điều tương tự. Ngài là Lãnh Đạo của bạn; Ngài là Nguồn và là Đấng hoàn thiện đức tin của bạn.


Hôm nay chúng ta hãy quyết định rằng, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hướng về Chúa Giê-su, bất kể mọi điều.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon