Bước Đi Trong Cùng Ơn Như Chúa Giê-su

Bước Đi Trong Cùng Ơn Như Chúa Giê-su

Lu-ca 2:52, “Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.”

Từ nhỏ, Chúa Giê-su đã bước đi trong ân huệ siêu nhiên của Đức Chúa Trời và con người. Đúng thế, Ngài rất nổi tiếng và Ngài rất khó tìm được thời gian riêng để cầu nguyện và thông công với Cha thiên thượng. Ngay cả những người không tin Ngài là Đấng Christ cũng nhận thấy Ngài bước đi trong ân huệ của Đức Chúa Trời.

Những người lính mà những người Pha-ri-si sai phái đi bắt Chúa Giê-su trở lại và nói,Chưa bao giờ có ai ăn nói hay như người nầy! (Giăng 7:46). Và cho đến cuối đời, ngay cả khi trên thập tự giá, người ta nhận thấy Đức Chúa Trời ở với Ngài (xem Lu-ca 23:47-48).

Ân huệ này cũng sẵn có cho chúng ta. Chúng ta phải quên rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta có thể có ân huệ với Chúa và với người ta (xem Lu-ca 2:52). Nhưng giống như nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, chúng ta phải đặt đức tin nơi Chúa để nhận lãnh nó.

Nên hôm nay, bởi đức tin, hãy tự tin biết rằng Chúa sẽ ban cho bạn ân huệ như Chúa Giê-su đã có. Dù hoàn cảnh đến trong đời sống bạn thế nào đi nữa, hãy tin cậy Chúa ban ân huệ siêu nhiên.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết rằng ân huệ mà Chúa Giê-su đã có là sẵn có cho con. Xin giúp con bước đi bởi đức tin để con có ân huệ với Ngài và con người, hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon