Các Giới Hạn Có Một Mục Đích

Các Giới Hạn Có Một Mục Đích

“Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.” —Châm Ngôn 3:5-6

Thực hành sự tiết độ và tự kỷ luật và thiết lập những giới hạn và ranh giới trong đời sống chúng ta là những điều quan trọng nhất ta có thể làm. Một cuộc sống không có sự kỷ luật là cuộc sống đầy dẫy sự tắc trách. Lời Chúa thiết lập những giới hạn cần thiết để giữ chúng ta trong địa phận an toàn của Chúa. Lời Chúa cho ta biết điều ta có thể làm, và điều tốt hơn là đừng làm để được an toàn. Là Cơ Đốc nhân, khi nghĩ đến cảnh sống mạo hiểm thì rất lí thú. Chúng ta thích hình ảnh “Đó là tôi! Sống mạo hiểm!” Điều này đã trở thành phổ biến khi nhìn đời. Nhưng thành thật thì Chúa không muốn chúng ta sống mạo hiểm, vì nếu ta sống mạo hiểm thì ta không có khoảng trống cho lỗi lầm. Đường cao tốc có các đường kẻ, mỗi bên một đường kẻ và một đường kẻ trung tâm. Những đường kẻ này cho biết lề đường dành cho sự an toàn của chúng ta khi lái xe. Nếu ta vượt qua đường kẻ một bên đường, ta sẽ rơi xuống rãnh. Nếu ta vượt qua đường kẻ trung tâm, ta sẽ bị thiệt mạng. Ta thích những đường kẻ này vì chúng giữ chúng ta an toàn. Trong đời sống cá nhân của chúng ta cũng như vậy. Khi ta có những giới hạn, ranh giới và lề, ta cảm thấy tốt hơn nhiều và kinh nghiệm sự bình an của Chúa. Chìa khoá là đến với Lời Chúa, nơi Ngài đã sắp đặt tất cả các giới hạn và chúng ta phải nhờ đó mà sống. Hãy để Chúa hướng dẫn đường đi nước bước của bạn mỗi ngày.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận biết cuộc đời con cần những giới hạn. Khi con đọc Lời Ngài, xin hãy chỉ cho con cách để áp dụng những giới hạn lành mạnh trong đời sống con hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon