Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. —Giăng 14:23

Cuộc sống bận rộn, đầy dẫy những sự phân tâm. Rất dễ để vướng vào những bận tâm, những việc vặt và những lo lắng đến nỗi ta không nhìn thấy điều quan trọng nhất.

Có một câu chuyện ngắn, lí thú ở cuối chương 2 của sách Lu-ca khi Mary và Giô-sép dẫn Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua lúc Ngài mười hai tuổi. Sau khi kỳ lễ đã xong, họ rời đi để về nhà, nghĩ rằng Ngài về chung với họ.

Tôi thắc mắc không biết bao nhiêu lần chúng ta nghĩ là Chúa ở với chúng ta khi ta đi trật mục tiêu để làm việc riêng của mình? Đây là phần lí thú. Mary và Giô-sép đã đi một ngày đường trước khi nhận ra Chúa Giê-su không đi cùng họ và mất ba ngày để tìm
Ngài. Ba ngày! Sứ điệp ở đây là khi ta đánh mất sự hiện diện của Chúa, thì việc đánh mất sự hiện diện đặc biệt đó dễ dàng hơn việc tìm lại được.

Chúng ta cần phải cẩn thận để cứ ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi làm thế, ta làm cho Chúa cảm thấy tự nhiên như ở nhà ngay trong lòng chúng ta.

Điều này bắt đầu từ việc vâng lời của Ngài. Một cam kết để từ bỏ hành vi làm Chúa buồn lòng là dấu hiệu số một của sự trưởng thành thuộc linh. Nó cho thấy bạn quan tâm những gì Ngài suy nghĩ. Điều đó có nghĩa bạn chọn hào phóng với người khác, bạn học tha thứ, bỏ qua những vấp phạm và sống trong bình an. Khi ta chọn ăn nói có chủ đích, cảm tạ Chúa và nâng đỡ những người khác, ta sẽ cảm thấy được kết nối với Chúa trong suốt cả ngày.


Cầu nguyện để bắt đầu

Cha ơi, cảm ơn vì Ngài xem lòng con như ngôi nhà của Ngài. Chúa ơi, hôm nay con cần sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con tôn trọng Ngài qua suy nghĩ và lời nói của con và trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon