Cách Đi Trên Con Đường Bằng Phẳng

Cách Đi Trên Con Đường Bằng Phẳng

Châm Ngôn 2:7-9, “Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực. Ngài giữ gìn lối đi của người công bình; Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài. Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính, công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.”

Trên con đường cuộc đời có những “tấm biển” thuộc linh dọc đường. Để ở dưới sự bảo vệ của Chúa, bạn phải làm theo các dấu hiệu này, bảo bạn hãy tin cậy Chúa và đừng lo lắng. Đừng sợ hãi; hãy can đảm. Nếu bạn để ý những dấu hiệu này, bạn sẽ thấy rất dễ để đi đúng đường. Bạn sẽ kinh nghiệm sự bảo vệ, bình an và vui mừng mà chỉ có Chúa mới có thể ban.

Tuy nhiên, nếu bạn không để ý các tấm biển, bạn thấy con đường dường như gập ghềnh hơn thường lệ, và bạn không tự tin vào khả năng của mình như trước đây. Bạn trở nên lo lắng về những điều chưa biết đang chờ đợt ngay sát bên, và thậm chí chệch đường.

Bạn và tôi không cần lo lắng vì Chúa muốn bảo vệ con đường của chúng ta và giữ gìn đường lối chúng ta. Tại sao phải lãng phí thời gian lờ đi các tấm biển của Ngài và trở nên lo lắng trong khi nó chẳng giải quyết được vấn đề gì?

Hãy có thái độ vâng lời, và khi bạn thấy các tấm biển của Ngài, hãy đi theo chúng. Khi bạn làm theo những hướng dẫn của Ngài, bạn sẽ luôn đến điểm đến an toàn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con nhìn thấy các tấm biển thuộc linh Ngài đã đặt cho con trên con đường cuộc đời. Khi con nhìn thấy chúng, con sẽ vâng lời và đi theo Ngài an toàn qua cuộc đời này.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon