Cách Tốt Nhất Để Giải Quyết Chuyện Tiền Bạc

Cách Tốt Nhất Để Giải Quyết Chuyện Tiền Bạc

Châm Ngôn 28:27, “Người nào ban cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, nhưng ai nhắm mắt làm ngơ sẽ gặp nhiều rủa sả.”

Tôi đã khám phá ra rằng cách sử dụng tiền bạc tốt nhất là cho đi. Và chúng ta phải cứ tiếp tục dâng hiến, đặc biệt trong những thời điểm thách thức về tài chính. Đây là một nhân tố chủ chốt giúp chúng ta duy trì một sự tập chú theo Kinh Thánh vào tài chính của chúng ta.

Chúng ta luôn có thể sống bởi các nguyên tác tài chính của Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn. Có thể bạn thấy mình ở trong một hoàn cảnh tài chính bất năng và cảm thấy mình không ở vị trí để dâng hiến, nhưng đừng để điều đó ngăn trở bạn. Chúa sẽ sử dụng bạn khi bạn làm việc với những gì mình có.

Lu-ca 19:17 cho ta biết Chúa đẹp lòng khi chúng ta trung tín và đáng tin cậy trong mọi điều nhỏ nhặt. Khi chúng ta được như vậy, thì Lời nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta thẩm quyền trên những điều lớn hơn.

Châm Ngôn 28:27 nói, Người nào ban cho người nghèo sẽ không thiếu thốn…Nếu chúng ta vâng lời Chúa bằng tài chính của mình, dù chúng ta không có nhiều, và dâng hiến để giúp đỡ người khác, Chúa sẽ cung ứng điều chúng ta cần. Chỉ đơn giản thế thôi. Hôm nay, hãy chọn để trở thành một người dâng hiến, và bạn sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con chọn để dâng hiến tài chính của con cho Ngài. Ngay cả trong lúc khó khăn, con biết các nguyên tác tài chính của Ngài vẫn ứng dụng và Ngài sẽ chăm sóc cho con. Ngài là nguồn của con!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon