CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC

Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Chúa các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người. (1Ti-mô-thê 2:1)

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta vừa nói với Chúa vừa lắng nghe Ngài phán với chúng ta. Cầu thay là một loại cầu nguyện, tức là cầu nguyện cho người khác ngoài bản thân bạn. Cầu thay là kêu cầu với Chúa vì người khác, trình dâng các nhu cầu của họ cho Chúa trong sự cầu nguyện, và đôi khi nghe điều gì đó từ nơi Ngài về hoàn cảnh của họ. Sự cầu thay là một trong những loại cầu nguyện quan trọng nhất vì nhiều người không cầu nguyện cho chính họ hay không biết cách cầu nguyện. Tại sao? Vì không không có mối quan hệ với Chúa. Cũng có lúc những hoàn cảnh rất là khó khăn, căng thẳng quá cao, sự tổn thương quá lớn hay sự việc quá bối rối đến nỗi người ta không biết cách cầu nguyện cho chính các hoàn cảnh của họ. Và có những lúc người ta đã cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho bản thân họ và họ không còn sức để mà cầu nguyện.

Thí dụ, một lần tôi đi thăm một người bạn ở trong bệnh viện đang bị ung thư. Cô đã chiến đấu anh dũng và cầu nguyện như một chiến binh, nhưng cô đã không còn đủ sức để cầu nguyện như cách mà cô muốn và cô nói, “Joyce, tôi không thể cầu nguyện được nữa.” Cô cần bạn bè cầu nguyện cho cô-không chỉ cầu nguyện cho cô, nhưng thật sự cầu nguyện cho cô ấy-đứng ở vị trí của cô để cầu nguyện vì cô không thể cầu nguyện.

Tôi chắc chắn trong cuộc đời bạn có những con người cần sự cầu nguyện, những người cần bạn nói với Chúa và thay họ lắng nghe từ Chúa. Tôi khích lệ bạn xin Ngài chỉ cho bạn họ là ai và trung tín cầu nguyện cho họ.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy trung tín cầu nguyện cho người khác theo như Chúa dẫn dắt bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon