CHA THIÊN THƯỢNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI BẠN

Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Chúa là A-ba, Cha! (Rô-ma 8:15)

Thánh Linh là Thánh Linh của quyền làm con. Điều này có nghĩa bởi quyền năng của Thánh Linh chúng ta thật sự là một phần của gia đình của Chúa. Trước chúng ta là những tội nhân phục vụ ma quỷ, nhưng Chúa đã cứu chuộc chúng ta, mua chuộc chúng ta bằng huyết của Con Ngài, và gọi chúng ta là những con trai và con gái yêu dấu của Ngài.

Sự nhận làm con thật là kỳ diệu! Ai đó muốn một đứa con, họ chủ ý chọn một đứa và nhận đứa trẻ như con của họ để yêu thương và chăm sóc. Trong một số trường hợp, điều này thậm chí có thể tốt hơn là được sinh ra trong một gia đình vì khi đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình, không phải lúc nào cha mẹ cũng muốn đứa trẻ đó. Đôi khi việc chúng sinh ra là hậu quả của những lựa chọn mà cha mẹ của chúng hối tiếc. Nhưng khi đứa trẻ được nhận nuôi, thì cha mẹ đó muốn có chúng, chúng được lựa một cách đặc biệt và lựa chọn có mục đích.

Khi chúng ta chọn đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, thì sự sinh mới đem chúng ta vào gia đình của Chúa. Ngài trở thành Cha của chúng ta; chúng ta trở thành những người kế tự của Chúa và đồng kế tự với Đấng Christ (xem Rô-ma 8:16-17). Ngài đối xử với chúng ta như một người cha yêu thương, hoàn hảo. Một người cha tốt thì không yên lặng với con cái. Ông làm nhiều việc cho chúng, như Chúa làm cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, cảnh báo chúng ta, xác nhận chúng ta và khích lệ chúng ta. Bạn thuộc về Chúa; Ngài đã nhận nuôi bạn và bây giờ Ngài là Cha của bạn, và Ngài muốn phán với bạn hôm nay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm đau đớn; bị cha mẹ tự nhiên khước từ và bỏ rơi, hãy để tôi nhắc nhở bạn rằng Chúa nhận nuôi bạn và nhận bạn như chính con của Ngài (xem Thi Thiên 27:10).

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa nghĩ bạn là đặc biệt. Ngài đã lựa chọn bạn để làm con của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon