Cha biết rõ

CHA BIẾT RÕ

. . .Phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. RÔMA 12:2

Sẽ có những lúc trong cuộc sống của chúng ta khi Chúa yêu cầu chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không hiểu hoặc đặc biệt đồng ý. Khi Ngài làm điều này, đó là vì Ngài có ý định tốt cho chúng ta. Đường lối của Ngài cao hơn đường lối của chúng ta, và ý muốn của Ngài luôn luôn tốt nhất.

Khi Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm điều gì đó trái với ý muốn của mình, chúng ta có thể nhớ đến lời của Chúa Giê-su: “. . . Ý Cha được nên, không theo ý Con” (Lu-ca 22:42). Những lời này không dễ để cầu nguyện, nhưng chúng luôn mang lại lợi ích to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta muốn một cái gì đó, chúng ta thường không dễ dàng từ bỏ nó. Cần có sự tin cậy nhiều và sự tan vỡ để đưa chúng ta đến chỗ mà chúng ta sẵn sàng nói rằng, giống như Chúa Giê-xu, không phải theo ý con, nhưng luôn luôn theo ý Cha.

Điểm mấu chốt là Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời chúng ta, nhưng kế hoạch đó đòi hỏi chúng ta phải tuân theo Ngài vô điều kiện. Ngài có thể yêu cầu bạn từ bỏ những thứ mà bạn không muốn chia tay. Ngài có thể yêu cầu bạn đi đến nơi nào đó, làm những việc gì đó hoặc đối phó với những người khó tính. Ngài có thể yêu cầu bạn im lặng trong một số tình huống và lên tiếng trong những tình huống khác. Nhưng bất cứ điều gì Chúa yêu cầu nơi bạn, hãy làm điều đó và an tâm khi biết rằng sự vâng lời của bạn đang đưa bạn đến gần Ngài hơn.


Hãy lựa chọn luôn đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon