Chấp Nhận Thời Điểm Của Chúa

Chấp Nhận Thời Điểm Của Chúa

Xuất hành 13:17-18, “Khi Pha-ra-ôn để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi . . . là đường ngắn nhất, vì Đức Chúa Trời phán rằng: Nếu gặp chiến tranh, chúng có thể đổi ý mà quay trở về Ai-cập. Vì vậy Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng con đường sa mạc.”

Chúa ban cho chúng ta hy vọng và ước mơ những điều nhất định xảy ra trong đời sống chúng ta, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng cho phép chúng ta nhìn thấy thời điểm chính xác của kế hoạch của Ngài. Dù việc thất vọng, không biết chính xác thời điểm thường là yếu tố giữ chúng ta trong chương trình của Ngài. Khi chúng ta chấp nhận thời điểm của Chúa, chúng ta có thể học để sống trong hy vọng và vui hưởng đời sống chúng ta trong khi Chúa đang làm việc trên các nan đề của chúng ta.

Xuất Hành 13:17-18 cho ta biết Đức Chúa Trời đã dẫn dắt người Is-ra-ên đi con đường dài hơn, khó khăn hơn trên hành trình đến Xứ Hứa vì Ngài biết họ chưa sẵn sàng để đi vào. Phải có thời gian để huấn luyện họ và họ phải trải qua một số hoàn cảnh rất thử thách. Trong quá trình đó, Chúa không bao giờ thất bại trong việc chăm sóc họ và cho họ thấy điều Ngài muốn họ làm.

Trong đời sống chúng ta cũng tương tự như thế…Khoảng thời gian huấn luyện của Chúa đơn giản đòi hỏi chúng ta làm điều Ngài bảo chúng ta làm khi Ngài bảo chúng ta làm điều đó mà không thắc mắc hay cố gắng đoán già đoán non. Dù mọi chuyện mất thời gian bao lâu đi nữa, chúng ta luôn tự tin biết rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi chúng ta chấp nhận thời điểm của Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chấp nhận thời điểm của Ngài. Có thể không phải lúc nào con cũng hiểu, nhưng con biết các đường lối Ngài là trọn vẹn và con hoàn toàn tin cậy Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon