Chết Cái Tôi Mỗi Ngày

Chết Cái Tôi Mỗi Ngày

1 Cô-rinh-tô 15:31, “Thưa anh chị em, tôi chết từng ngày một. Thật vậy, điều này cũng chắc chắn như điều tôi vẫn hãnh diện về anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.”

Sự ích kỷ không phải hành vi mới có – sinh ra là có rồi. Nhưng khi ta tiếp nhận Giê-su làm Chúa Cứu Thế, Ngài đến để sống trong tâm linh chúng ta, và khi ta học để chết với cái tôi và đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì chúng ta có thể chiến thắng sự ích kỷ. Có thể nó không bao giờ hết hoàn toàn, nhưng Đấng lớn hơn sống trong chúng ta giúp chúng ta chiến thắng nó hàng ngày (xem Galati 5:16).

Bây giờ, tôi chưa chiến thắng sự ích kỷ hoàn toàn, và tôi nghi mọi người khác cũng thế. Ngay cả sứ đồ Phao-lo, một trong những Cơ Đốc nhân vĩ đại nhất từng sống, cũng gặp khó khăn để chiến thắng sự ích kỷ. Đối với ông học để sống không ích kỷ là một hành trình, giống như mọi người khác. Ông đã nói ông phải chết với cái tôi mỗi ngày.

Chúng ta được kêu gọi đến sự sống đó, vì ta không thể sống ích kỷ mà lại mong đợi tạo ra một sự khác biệt. Chúng ta phải chết với cái tôi mỗi ngày. Làm điều đó thường không dễ, nhưng Chúa sẽ luôn cho ta ân sủng của Ngài để làm điều đúng khi ta nương cậy nơi Ngài. Và lẽ thật là, sống cuộc đời không ích kỷ là cách tốt nhất để có thêm sự công chính, bình an và vui mừng mỗi ngày!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không toàn hảo, nhưng con biết con có thể chết với cái tôi mỗi ngày khi Ngài ban cho con sức mạnh để làm thế. Xin hãy chỉ cho con cách chiến thắng sự ích kỷđể con có thể sống sự sống của Ngài qua con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon