Chiến Thắng Nỗi Sợ Thiếu Thốn

Chiến Thắng Nỗi Sợ Thiếu Thốn

Phi-líp 4:19, “Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”

Một trong những nỗi sợ lớn nhất người ta đối diện là sợ thiếu thốn. Tức là sợ các nhu cầu của bạn không được đáp ứng-rằng bạn sẽ cạn kiệt của cải và Chúa sẽ không đến giải cứu kịp lúc.

Có thể bạn ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mà bạn chưa bao giờ trải qua trước đây, rất cần tài chính hay của cải khác để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bạn. Có thể bạn đang đối diện sự thiếu thốn tình cảm hay thuộc linh. Có thể linh sợ hãi đang tấn công bạn, nói với bạn rằng Chúa không thể đáp ứng các nhu cầu của bạn và bạn sẽ không thể vượt qua.

Hôm nay, bạn cần biết rằng kẻ thù là một kẻ nói dối, và Chúa quan tâm về hoàn cảnh của bạn. Ngài có một kế hoạch và Ngài đang làm việc thay bạn để cung ứng điều bạn cần vào đúng thời điểm. Ngay cả khi có vẻ không có gì xảy ra cho bạn, nhưng Chúa luôn biết cung ứng một cách kì diệu cho bạn.

Dù nhu cầu của bạn là gì-tài chính, thể chất, tình cảm, thuộc linh-bạn không cần phải sợ thiếu thốn. Chúa sẽ cung ứng cho bạn, an ủi bạn, nuôi dưỡng bạn và bổ lại sức cho bạn. Hãy tin cậy vào sự cung ứng của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Lời Ngài nói Ngài sẽ luôn cung ứng tất cả nhu cầu của con, nên con sẽ không nhượng bộ nỗi sợ thiếu thốn. Con tin Ngài yêu con và Ngài sẽ đến và cung ứng cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon