Chờ Đợi Trong Hy Vọng

Chờ Đợi Trong Hy Vọng

Ma-thi-ơ 7:7, “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.”

Bạn đã bao giờ cầu nguyện về một hoàn cảnh trong đời sống bạn và chờ đợi một sự đột phá? Bạn có thắc mắc tại sao câu trả lời chưa đến? Bạn có cảm thấy như thể chiến thắng đã đi qua bạn mất rồi? Đôi khi, lúc chúng ta cầu nguyện dài và dốc lòng về một hoàn cảnh trong đời sống chúng ta mà không nhận được câu trả lời nào, chúng ta chỉ học để sống với nó. Chúng ta tiếp tục công việc của mình, thắc mắc liệu Chúa đem đến câu trả lời, và khi nào, hay không. Nhưng Chúa có nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, và Ngài đang giải quyết những câu trả lời dù chúng ta không biết hết các tiểu tiết. Hoàn cảnh của chúng ta có thể thay đổi đột ngột-nhanh chóng, không báo trước!

Cho tới khi đó chúng ta hoặc chờ trong hy vọng hoặc trong thất vọng. Người tiêu cực-thất vọng, thì bỏ cuộc, nhưng người hy vọng, thì mặc khác, đày hy vọng, tin rằng câu trả lời đã rất gần, và sẽ tới bất cứ lúc nào. Niềm tin của anh ta không phải là một điều tiêu cực. Tấm lòng của anh ta đầy hy vọng, mong đợi nan đề của anh ta được giải quyết bất cứ lúc nào. Anh ta thức dậy mỗi buổi sáng mong đợi tìm thấy câu trả lời của mình. Có thể anh ta chờ và chờ, nhưng anh ta cứ hỏi cho tới khi thình lình, Chúa thay đổi mọi sự.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn chờ đợi trong hy vọng, không tiêu cực. Con sẽ cứ cầu xin Ngài ban sự đột phá, biết chắc chắn là Ngài sẽ đem đến vào đúng thời điểm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon