Chống Cự Ma Quỷ và Vui Mừng Trong Chúa

Chống Cự Ma Quỷ và Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 4:4, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: Hãy vui mừng lên.”

Sự buồn rầu được định nghĩa là “sự trống rỗng, ở trong trạng thái suy sụp; trạng thái đau buồn; ngã lòng.” Một nguyên nhân phổ biến gây ra sự buồn rầu không phải là các hoàn cảnh của chúng ta hay nơi chúng ta ở, nhưng thái độ của chúng ta về nơi chúng ta ở. Đó là lí do ma quỷ muốn khiến bạn cảm thấy bạn không giá trị và bị khước từ.

Nhưng nếu bạn không để cho ma quỷ ảnh hưởng bạn bởi điều hắn làm thì hắn không chể áp chế bạn; và nếu hắn không thể áp chế bạn, thì hắn không thể làm bạn buồn rầu.

Tôi nghĩ một trong những cách tốt nhất để chống cự ma quỷ và chiến thắng buồn rầu là để Thánh Linh dẫn dắt bạn vào thời điểm vui mừng. Kẻ thù muốn bạn tập trung vào cái nhìn hướng ngoại tiêu cực và tự thương hại, nhưng Thánh Linh muốn bạn nhìn vào điều tích cực và cứ ăn tiệc!

Phi-líp 4:4 nói Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Khi chúng ta tập trung vào Chúa, vui mừng trong Ngài, thì sự buồn rầu không có chỗ trong chúng ta. Vì thế, lần sau khi kẻ thù cố khiến bạn cảm thấy suy sụp hay buồn, hãy chọn vui mừng trong Chúa!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài là tuyệt vời và kỳ diệu, đó là lí do con có thể vui mừng trong Ngài luôn luôn. Sự buồn rầu không có chỗ trong đời sống con vì Ngài đầy dẫy con!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon