CHÚA CHỌN CÁC ÂN TỨ CHO BẠN

“Trời không cho thì chẳng ai lãnh được gì cả.” (Giăng 3:27)

Tôi nghĩ một điều rất buồn xảy ra khi người ta ganh đua với nhau hay so sánh bản thân với người khác trong lĩnh vực các ân tứ thuộc linh, trong khả năng tự nhiên và trong sự kêu gọi Chúa đã đặt để trên đời sống chúng ta. Sự so sánh và ganh đua khiến chúng ta mất niềm vui của việc được làm người Chúa định để trở thành và làm điều Ngài hoạch định cho chúng ta làm.

Câu Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta hãy thỏa lòng với ân tứ hay các ân tứ chúng ta có. Các ân tứ của chúng ta đến từ Chúa và chúng ta cần hạnh phúc với các ân tứ Ngài ban cho chúng ta vì chúng ta sẽ không có ân tứ khác trừ khi Chúa quyết định ban chúng cho chúng ta. Chúng ta cần tin cậy Thánh Linh, tin rằng Ngài đã được sai xuống quả đất để bảo đảm ý muốn của Chúa được ứng nghiệm trên đất và trong mỗi cuộc đời chúng ta.

Tôi khích lệ bạn hãy suy ngẫm thực tế Chúa sai phái Thánh Linh của Ngài để cư ngụ trong chúng ta. Quả thật Ngài sống trong mỗi người mà đã thật sự tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Đấng Cứu Thế. Thánh Linh được sai đến để gìn giữ chúng ta cho đến ngày cuối cùng của sự cứu chuộc khi Chúa Jêsus trở lại để nhận những người thuộc về Ngài. Ngài cố gắng phán với chúng ta để Ngài có thể dẫn chúng ta vào sự đầy trọn của điều Chúa Jêsus đã chịu chết để chúng ta có. Khi chúng ta chiến cự sự kêu gọi của chúng ta và không thỏa mãn với con người mình, điều mình có là chúng ta chiến cự lại công việc và sự khôn ngoan của Thánh Linh. Chúng ta cần đầu phục Ngài, vâng theo tiếng của Ngài, phát triển các ân tứ Ngài đã đặt bên trong chúng ta, và với sự giúp đỡ của Ngài hãy sống nhiệt huyết và đầy trọn vì vinh quang của Chúa.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Sự thỏa lòng là một điều làm Chúa hài lòng. Làm thế cho Chúa biết chúng ta tin cậy Ngài và trân trọng tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon