Chúa Có Thể Dùng Thử Thách Cam Go Để Mang Lại Ích Lợi

Chúa Có Thể Dùng Thử Thách Cam Go Để Mang Lại Ích Lợi

Sáng Thế 50:20, “Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua tức là cứu mạng sống của nhiều người.”

Thời gian trước Chúa đã phán điều này với lòng tôi; Joyce ơi, con nhìn thấy chóp mũi của mình (không xa lắm), và con cho rằng bất cứ thứ gì mà không cảm thấy tốt là không tốt. Nhưng Ta nhìn thấy từ ban đầu cho tới kết thúc vì Ta là sự Khởi Đầu và sự Kết Thúc, và Ta biết nhiều điều mà con không biết.

Chúng ta biết một phần…nhưng Chúa biết hết. Trong Sáng Thế 50:20, Giô-sép đang nói với các anh mình, những người đã đối xử thậm tệ với ông. Khi họ quăng ông vào một cái hố và bán làm nô lệ, họ nghĩ là họ đang chống lại ông, nhưng thực tế là Chúa có một kế hoạch để sử dụng những thử thách này để cất nhắc Giô-sép vào vị trí có ảnh hưởng lớn.

Đôi khi, chính những điều chúng ta nghĩ là kinh khủng lại trở thành một phước hạnh lớn. Thử thách cam go nhất có thể phát triển đức tin lớn lao nhất ở trong bạn. Có thể bạn đang ở đáy vực, nhưng Chúa có một kế hoạch để sử dụng cái vực đó để cất nhắc bạn vào sự kêu gọi của Ngài trên đời sống bạn. Hãy nhớ, Chúa có thể nhìn thấy tất cả, và Ngài sẽ sử dụng những thử thách này làm lợi cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không thể nhìn xa hơn lỗ mũi của con, nhưng con tin cậy Ngài vì con biết Ngài thấy tất cả. Con tin Ngài lấy các thử thách của con và đem cái tốt ra từ chúng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon