Chúa Có Yêu Bạn Khi Bạn Phạm Sai Lầm Không?

Chúa Có Yêu Bạn Khi Bạn Phạm Sai Lầm Không?

Rô-ma 5:8-9, “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào.”

Bạn đã bao giờ thắc mắc liệu bạn có đủ tốt để Chúa yêu bạn chưa? Không may thay, nhiều người tin Chúa yêu họ chỉ khi chừng nào họ không phạm lỗi lầm.

Có lẽ chính cái nhìn hướng ngoại này đã khiến tác giả Thi Thiên hỏi, “Con loài người là chi mà Chúa nhớ đến?” (Thi Thiên 8:4). Nhưng, Kinh Thánh cho ta biết chúng ta là tạo hóa của Đức Chúa Trời-công việc của tay Ngài-và Ngài yêu mỗi một người chúng ta vô điều kiện.

Chúng ta hãy đối diện vấn đề: Chúa Giê-su không chịu chết cho bạn vì bạn vĩ đại và tuyệt diệu; Ngài đã chết cho bạn vì Ngài yêu bạn. Rô-ma 5:8-9 xác chứng lẽ thật này khi cho ta biết rằng Ngài đã chết cho chúng ta đang khi chúng ta vẫn còn là các tội nhân.

Chúa đã yêu bạn đủ để ban Con Một của Ngài, để không chỉ chết cho các tội lỗi của bạn, nhưng cũng để che đậy các lỗi lầm hàng ngày của bạn. Ngài rất yêu thương bạn, Ngài muốn bạn sống mỗi ngày trong quyền năng và chiến thắng.

Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn tin điều đó và nhận lãnh nó mọi lúc…ngay cả khi bạn phạm các lỗi lầm.

Cầu nguyện để bắt đầu


Chúa ơi, tình yêu của Ngài thật phi thường. Ngài yêu con cả khi con không hiểu. Khi con phạm các lỗi lầm, Ngài vẫn ở với con. Cảm ơn Ngài vì tình yêu thật sự vô điều kiện của Ngài hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon