Chúa Giê-Su Đến Để Hướng Dẫn Chúng Ta Vào Đường Bình An

Chúa Giê-Su Đến Để Hướng Dẫn Chúng Ta Vào Đường Bình An

Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. —Lu ca 1:79

Dôi tin rằng sự bình an là một trong những lợi ích quan trọng và là ơn phước tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Tuy nhiên, trong nhịp sống bận rộn và áp lực mà mà cuộc đời mang lại, chúng ta thường không cảm nhận được sự bình an. Nhưng không cần phải như vậy.

Lu ca 1:79 nói rằng một trong những điều Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su đến thế gian để làm đó là dẫn chúng ta đi đường bình an. Là những tín hữu, chúng ta có đặc ân tuyệt vời được bước đi trong sự bình an siêu nhiên của Chúa, dù ta bận rộn đến đâu hay bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh chúng ta.

Bốn mươi năm đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã sống không có sự bình an – tôi đã rất khốn khổ. Cuối cùng tôi thèm khát sự bình an đến nỗi tôi sẵn lòng làm việc với Chúa để thay đổi bất kỳ điều gì cần thiết để có được sự bình an. Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi vui hưởng sự bình an thường vượt quá sự hiểu biết. Tôi có thể bước đi trên con đường bình an giữa giông tố của cuộc đời, chứ không chỉ những khi êm ả.

Bạn đã bao giờ đeo đuổi sự bình an như một ưu tiên? Chúa muốn bạn làm như vậy. Hãy đi theo Đức Thánh Linh vào trong sự bình an thuộc về bạn trong Đấng Christ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tạ ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-su đến để “chỉ dẫn và hướng dẫn” chân con vào trong sự bình an của Ngài. Con nhận lãnh phước hạnh lớn lao về sự bình an của Ngài cho cuộc đời con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon