Chúa Khiến Mọi Việc Xảy Ra Vào Đúng Thời Điểm

Chúa Khiến Mọi Việc Xảy Ra Vào Đúng Thời Điểm

Ha-ba-cúc 2:3, “Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ.”

Bạn đang chờ đợi các ước ao của lòng bạn bắt đầu bày tỏ? Bạn đang cầu nguyện để tự do khỏi sợ hãi hay những thứ khác, đang ngăn trở bạn nhìn thấy các ước mơ của bạn thành hiện thực? Bạn đang chờ đợi và cầu nguyện để bạn bè và gia được được cứu? Bạn đang tin cậy Chúa tiếp trợ, ban ân huệ, thăng tiến, tôn trọng và tất cả các phước hạnh được tìm thấy trong Lời Ngài?

Bạn mệt mỏi chờ đợi những sự đáp lời cầu nguyện? Nếu bạn đang thất vọng, thắc mắc Khi nào, Chúa ơi, khi nào? thì điều quan trọng bạn cần biết rằng thời điểm của Chúa thường là một sự mầu nhiệm. Ngài không làm việc theo thời gian biểu của chúng ta. Nhưng Lời Ngài hứa rằng Ngài sẽ không chậm trễ, một ngày cũng không.

Chúa khiến mọi sự diễn ra vào thời điểm chính xác! Việc của bạn không phải ngồi đoán khi nào, nhưng quyết định rằng bạn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bạn vượt qua vạch đích và đang sống trong các phước hạnh đầy đủ và không tả xiết của Chúa! Bạn càng tin cậy Chúa Giê-su và tập chú vào Ngài, bạn sẽ càng có sự sống. Tin cậy Chúa đem lại sự sống. Tin đem lại sự an nghỉ. Vậy hãy chấm dứt đoán mọi sự và để Chúa là Chúa trong cuộc đời của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết thời điểm của Ngài là trọn vẹn, dù cả khi con mệt mỏi chờ đợi. Xin giúp con tin cậy nơi Ngài và an nghỉ trong kế hoạch của Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon