CHÚA LUÔN Ở VỚI CHÚNG TA

Ngài là Chúa, Chúa của chúng ta. Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi. (Thi Thiên 48:14)

Được an ủi biết bao khi tin rằng Chúa đã hứa hưỡng dẫn chúng ta chừng nào chúng ta còn trên đất này. Chúng ta không bao giờ một mình vì Ngài luôn ở với chúng ta. Ngài luôn dõi theo chúng ta.

Khi bạn phát triển khả năng để “nghe” từ Chúa, bạn phải nhớ rằng sự hướng dẫn của Chúa là một trong những cách chính mà Ngài phán. Hãy hình thành thói quen thuộc linh nhận biết Chúa trong mọi việc bạn làm, cầu xin sự hướng dẫn của Ngài và bởi đức tin tin rằng bạn có điều mình xin.

Hôm nay tôi sẽ đi mua sắm và tôi sẽ xin Chúa hướng dẫn tôi. Ngài có thể dẫn tôi đến vụ bán giảm giá ngoài mong đợi của tôi, hay trong lúc tôi đi Ngài có thể dẫn đường bằng cách nào đó để tôi gặp người cần sự khích lệ. Tôi tin rằng các bước đi của tôi được Chúa định liệu (xem Thi Thiên 37:23). Tôi tin cậy Chúa dẫn tôi tới thứ tôi cần mua hay giúp tôi không mua những thứ tôi không cần. Tôi muốn Ngài tham gia vào mọi việc tôi làm và tôi hy vọng bạn cũng như vậy.

Trong chức vụ dạy dỗ của tôi, tôi thường kinh nghiệm sự hướng dẫn thiên thượng. Tôi nghiên cứu và chuẩn bị điều tôi tin là mình sẽ nói, nhưng thường khi tôi bắt đầu chia sẻ tôi thấy Chúa dẫn dắt đi theo một hướng khác so với điều tôi đã chuẩn bị. Ngài biết điều những người tham dự cần nghe và việc của tôi là để Ngài dẫn dắt.

Tôi khích lệ bạn hãy nhớ rằng việc nghe từ Chúa thường có vẻ khá tự nhiên. Đừng tìm kiếm các kinh nghiệm siêu nhiên, nhưng hãy tìm kiếm sự hướng dẫn thiên thượng của Chúa. Thánh Linh của Ngài ở trong bạn và Ngài vui thích tham gia vào mọi hoạt động của bạn. Bất cứ điều gì bạn làm hôm nay hay bất cứ nơi đâu bạn đi, hãy mong đợi Ngài hướng dẫn bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa luôn ở với bạn và sẽ hướng dẫn bạn trong mọi việc bạn làm hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon