Chúa Mở Chúa Đóng

Chúa Mở Chúa Đóng

Khải Huyền 3:7, “Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phi: “Đấng thánh khiết và chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.”

Có những thời điểm cực kỳ quan trọng trong đời sống chúng ta khi ta đặc biệt cần biết ta đang nghe rõ ràng từ Chúa. Biết tiếng phán của Ngài và phân biệt được với lý luận cảm xúc của bản thân chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng từ kinh nghiệm tôi biết rằng Chúa có thể mở những cánh cửa cơ hội mà không ai có thể đóng, và Ngài cũng có thể đóng những cánh cửa mà không ai có thể mở.

Tôi đã dành nhiều năm cố gắng khiến mọi chuyện xảy ra mà tôi muốn làm. Kết quả là suy sụp và thất vọng. Nhưng tôi đã thấy rằng khi chúng ta phụ thuộc nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta ân huệ và khiến mọi sự dễ dàng cho chúng ta khi ta tìm kiếm Ngài và thời điểm trọn vẹn của Ngài. Ngài dẫn dắt chúng ta từng bước một. Nếu bạn đi tới một bước sai trật, Ngài sẽ cho bạn biết trước khi bạn đi quá xa.

Hãy biết rằng các tư tưởng của Ngài vượt trên các tư tưởng của chúng ta. Ngài nhìn thấy sự kết thúc từ ban đầu. Tất cả đường lối của Ngài là phải và chắc chắn. Ngài biết điều nào ý nghĩa cho đời sống chúng ta và Ngài có thể khiến nó xảy ra. Hãy lắng nghe tiếng Ngài và bạn sẽ không bị lừa dối.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin cậy Ngài mở cánh cửa đúng trong cuộc đời con và đóng những cánh cửa không đúng. Dù con không biết phải làm gì, con có đức tin rằng con có thể nghe từ nơi Ngài và làm theo ý muốn của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon