CHÚA Ở ĐÂU?

Hãy tìm kiếm CHÚA trong khi còn tìm được, hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần. (Ê-sai 55:6)

Xuyên suốt những năm đầu chức vụ của tôi, người ta thường hỏi tôi, “Tại sao tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa?” Đôi khi, tôi đã tự hỏi mình câu này.

Qua Kinh Thánh chúng ta biết rằng Thánh Linh không chạy đi và bỏ chúng ta mỗi lần chúng ta làm điều gì đó không đẹp lòng Ngài (xem Hê-bơ-rơ 13:5). Thật tế thì Ngài cam kết ở với chúng ta và giúp đỡ chúng ta xử lý các nan đề, chứ không bỏ rơi chúng ta trong các nan đề đó mà không có sự giúp đỡ.

Không, Thánh Linh không bao giờ rời chúng ta, nhưng đôi khi Ngài “ẩn mình.” Tôi thích nói rằng đôi khi Chúa “chơi trốn tìm” với con cái của Ngài. Đôi Ngài ẩn mình khỏi chúng ta cho tới khi chúng ta nhớ Ngài đủ và chúng ta bắt đầu tìm kiếm Ngài. Và khi chúng ta tìm kiếm Ngài, Ngài hứa là chúng ta sẽ thấy Ngài (xem 1 Sử Ký 28:9; Giê-rê-mi 29:13).

Trong Lời Ngài, Chúa liên tục bảo chúng ta tìm kiếm Ngài-tìm kiếm mặt Ngài, ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Tìm kiếm có nghĩa là thèm khát, theo đuổi và đuổi theo hết sức mình. Chúng ta cũng được bảo phải sớm tìm kiếm Ngài cách sốt sắng và siêng năng. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ sống cuộc đời thất vọng. Tìm kiếm Chúa là việc Ngài muốn chúng ta làm và Ngài dạy chúng ta làm; nó là trọng tâm trong bước đường của chúng ta với Ngài và vô cùng quan trọng cho sự tiến bộ thuộc linh. Hãy nói cho Chúa Ngài quan trọng với bạn nhiều thế nào và bạn không thể làm bất cứ điều gì mà không có Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tôn trọng Chúa hôm nay và mỗi ngày bằng cách xin Ngài tham gia vào mỗi khía cạnh và mỗi chi tiết của cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon