Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!

Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!

Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi… —Ma-la-chi 3:6

Tại sao chúng ta thấy mình suy nghĩ, Sẽ chẳng có gì thay đổi cả…tôi sẽ luôn luôn luôn như thế này mà thôi…hoàn cảnh của tôi sẽ không bao giờ thay đổi..anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi…cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi….tôi sẽ chẳng bao giờ giỏi như người này người kia?

Đều duy nhất không bao giờ thay đổi là Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu như bạn không có hy vọng nhìn thấy sự thay đổi trong hoàn cảnh của bạn, thì sự thay đổi chắc chắn không bao giờ đến. Bạn biết, chúng ta chịu đựng quá nhiều sự khó khăn về mặt tình cảm mà đáng lẽ ra ta không phải chịu đựng nếu ta chịu đặt hy vọng vào Chúa và chấm dứt nhìn vào những hoàn cảnh chúng ta không thể kiểm soát.

Đây là một tin tốt lành: bạn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn muốn, nhưng bạn phải thật sự tin rằng ý muốn của Chúa là bạn liên tục kinh nghiệm sự vui mừng. Vì vậy bạn phải quyết định bước vào sự vui mừng đó, yếu tố thiết yếu sức khỏe thể chất, tâm trí, tình cảm và thuộc linh của bạn.

Chúa không thay đổi, nhưng Ngài có thể thay đổi bạn nếu bạn để Ngài làm đều đó.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Đôi khi con cảm thấy hoàn cảnh của con sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng con biết Ngài có thể thay đổi nó và có thể thay đổi con. Con lựa chọn để đón nhận sự vui mừng của Ngài và con tin cậy nơi Ngài để thay đổi cuộc đời con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon