Chúa Thích Quần Tây hay Quần Jean?

Chúa Thích Quần Tây hay Quần Jean?

1 Sa-mu-ên 16:7, “Nhưng CHÚA bảo ông: “Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc
cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì
loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong.”

Trước đây, tôi rất hay xét đoán cách người ta ăn mặc. Tôi từng
nghĩ mình không nên mặc đồ jeans trong lúc dạy dỗ trong hội nghị,
nhưng con trai tôi đã nói với tôi, “Mẹ thật sự nghĩ là Chúa xức dầu
cho đồ vải hơn là đồ jeans sao?”

Phải cần tới những điều như thế để khiến tôi sốc để mà nhận ra
rằng tôi chỉ đang giữ một thái độ tôn giáo trong khi Chúa muốn tôi
làm tươi mới bộ dạng của mình để chạm đến nhiều người hơn.

Chắc chắn khi đi nhóm thì cần ăn mặc chỉnh tề rồi. Nhưng rốt
ráo vấn đề là, chúng ta đừng quá tập trung vào bộ dạng bề ngoài mà
mất tập trung vào mục tiêu chính của mình: phát triển mối quan hệ
gần gũi, cá nhân với Đức Chúa Trời.

Chúa đơn giản muốn chúng ta thông công với Ngài, có nghĩa
truyền thông với Ngài suốt cả một ngày như ta thông công với bạn
thân hay thành viên gia đình. Ngài không quan tâm bộ dạng bề
ngoài…chỉ quan tâm mối quan hệ thật mà thôi.

Hãy dành thời gian với Ngài, biết ơn Ngài vì những gì Ngài đã
làm và đang làm trong đời sống bạn. Hãy có một mối quan hệ thật
với Ngài.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con có thái độ của Ngài về bộ dạng bề ngoài. Xin giúp con không
xét đoán những người không ăn mặc theo như cách mà con nghĩ họ phải ăn mặc,
và giúp con phát triển mối quan hệ bề trong mạnh mẽ với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon