Có Quyền Năng Trong Lời Chúa

Có Quyền Năng Trong Lời Chúa

Châm Ngôn 4:21-22, “Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.”

Kinh Thánh không phải là một cuốn sách bình thường. Những lời bên trong các trang Kinh Thánh giống như thuốc cho tâm hồn của bạn. Nó có quyền năng để thay đổi đời sống của bạn vì trong Lời Chúa có sự sống!

Khi bạn khám phá quyền năng và lẽ thật của Lời Chúa, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những sự thay đổi trong đời sống bạn mà chỉ có lẽ thật mới có thể đem đến. Bạn cũng sẽ họ cách nhận ra những lời nói dối mà kẻ thù cố dùng để chống lại bạn.

Nếu bạn chỉ mới đang bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh và cảm thấy sợ hãi, đừng nghĩ là bạn phải đọc hết liền và hiểu mọi thứ ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn với bản thân. Điều quan trọng là bạn bắt đầu từ một chỗ nào đó và quyết tâm bám theo tiến trình. Vì mỗi lần bạn nghiên cứu Kinh Thánh và chú ý tới điều bạn đang đọc, là bạn học được điều gì đó.

Châm Ngôn 4:20 nói, hãy giữ lấy nơi lòng con… đây là điều quan trọng cần hiểu vì việc giữ còn hơn là việc chỉ đọc-nó có nghĩa suy ghẫm về câu Kinh Thánh và suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí của bạn.

Khi chúng ta dành thời gian đọc và suy ghẫm Lời Chúa và học để đồng ý với Lời trên mọi thứ khác, chúng ta sẽ đầy dẫy sự sống và quyền năng chữa lành của Chúa.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì quyền năng ban cho sự sống của Lời Ngài! Khi con học và nghiên cứu Lời, xin dạy con điều Chúa muốn con biết và đem quyền năng chữa lành của Ngài vào đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon