CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Nguyện lưỡi con ca tụng về lời Chúa, vì tất cả điều răn Ngài là công chính. (Thi Thiên 119:172)

Lời của Chúa là một của báu quý giá. Lời Ngài đầy sự khôn ngoan, sự chỉ dẫn, lẽ thật và mọi điều khác chúng ta cần để sống cuộc đời có mục đích, quyền năng và thành công. Chúng ta cần kết hợp Lời vào trong những lời cầu nguyện của chúng ta, công bố nó trên mỗi hoàn cảnh và tình huống. Từ công bố có nghĩa là “nói điều tương tự,” vì thế khi chúng ta công bố Lời, chúng ta đang nói những điều tương tự như Chúa nói; chúng ta đang đặt mình vào sự hiệp một với Ngài. Nếu chúng ta thật sự muốn một mối quan hệ sâu nhiệm và sống động với Chúa, chúng ta cần đồng ý với Ngài và không có điều gì sẽ giúp chúng ta làm điều đó giống việc công bố Lời. Sự công bố của chúng ta củng cố tri thức Lời Chúa và đức tin của chúng ta nơi Chúa, điều gia tăng tính chuẩn xác và hiệu quả của những lời cầu nguyện của chúng ta.

Để công bố Lời, chúng ta cần biết Lời, vì chúng ta có thể đồng ý với Chúa chỉ khi chúng ta biết điều Ngài đã làm và điều Ngài đã phán. Tôi thường khích lệ những người đang cầu xin Chúa ban cho họ điều họ đã có hay làm cho họ trở thành người mà họ đã trở thành, và tôi muốn nói, “Hãy chấm dứt cầu nguyện theo cách đó! Chúa đã hoàn tất công việc mà bạn đang cầu xin Ngài thực hiện.” Không cần phải xin Chúa ban phước cho bạn vì Ngài đã ban phước rồi. Tốt hơn nên nói, “Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì theo Lời Ngài thì con được phước.” Những lời cầu nguyện xin Chúa điều mà Ngài đã ban cho là hoàn toàn không cần thiết. Khi chúng ta lấy Lời để cầu nguyện với Chúa hay nhắc Ngài về Lời đó, chúng ta đang tôn trọng Lời Ngài và nhắc bản thân về những gì Lời Chúa nói. Mỗi lần chúng ta công bố Lời Ngài, quyền năng được khai phóng từ thiên đàng để tạo một sự thay đổi trên đất!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Lời Chúa ra khỏi môi miệng của bạn bởi đức tin là một trong những sức mạnh quyền năng nhất trên trời và dưới đất.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon